Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Katalog - Pomoc

Automatyczne podpowiedzi (selektory)

W Katalogu wprowadzono mechanizm przyśpieszonego wyszukiwania, nazywany przez nas automatycznymi podpowiedziami lub selektorami.

Dotychczas: Po wpisaniu wartości w pole tekstowe wyszukiwarki użytkownik musiał nacisnąć klawisz Enter, aby uruchomić wyszukiwanie. Często zdarzało się, że system nie potrafił znaleźć od razu szukanej wartości i wyświetlał listę propozycji, z której użytkownik musiał wybrać jedną, aby móc przejść dalej.

Teraz: Jeśli użytkownik nie jest pewien czy wpisana przez niego wartość jest jednoznaczna (np. nie pamięta dokładnej nazwy szukanego przedmiotu), to wystarczy, że po wpisaniu części nazwy odczeka parę sekund lub wciśnie "strzałkę w dół". Po chwili pojawi się krótka lista propozycji, być może zawierająca szukany element. Jeśli tak, to wystarczy go wskazać i kliknąć 'Szukaj'. Na następnej stronie system wyświetli dane o wskazanym elemencie, pomijając pozostałe propozycje.

Katalog i wyszukiwarka osób (Studenci, pracownicy)

Znaleźć osobę można na parę sposobów:

 • Wyszukiwarka osób

  Wyszukiwarka jest dostępna w zakładce Studenci, Pracownicy w lewym menu. (Można też skorzystać z wyszukiwarki w zakładce Indeks.)

  W odpowiednim polu należy wpisać imię i nazwisko osoby.

  Jeśli szukana osoba jest pracownikiem, to można zaznaczyć pole szukaj tylko wśród pracowników lub podobnie szukaj tylko wśród studentów w przypadku studenta. Uwaga: te pola dostępne są tylko po zalogowaniu, osoby niezalogowane zawsze wyszukują jedynie wśród pracowników.

  Naciśnięcie Enter uruchamia wyszukiwanie (można również skorzystać z selektorów).

  • Jeśli znaleziono tylko jedną osobę o podanym imieniu i nazwisku, to następuje od razu przejście do strony o tej osobie.
  • Jeśli znaleziono wiele pasujących osób, to wyświetlona zostanie któtka lista najbardziej pasujących osób. Można również wyświetlić wszystkie pasujące do zapytania osoby (tryb "tablicowy"), ale jeśli szukanej osoby nie ma na pierwszej liście, to szybszą metodą szukania może być przeformułowanie pierwotnego zapytania.

  Zamiast imienia i nazwiska osoby, możesz wpisać jedną z poniższych wartości:

  • dokładny adres e-mail osoby,
  • liczbowy identyfikator osoby - tylko dla wtajemniczonych ;)
 • Katalog pracowników

  Można wyświetlić wszystkich pracowników dydaktycznych w wybranej jednostce organizacyjnej.

  Najłatwiej osiągnąć to poprzez wyszukanie odpowiedniej jednostki organizacyjnej w katalogu jednostek (dostępnym w zakładce Jednostki organizacyjne), a następnie kliknięciu odnośnika pracownicy na stronie tej jednostki.

  Można też wyszukać jednostkę, wpisując jej kod lub nazwę w formularzu Katalog pracowników dostępnym w zakładce Studenci, Pracownicy. Wtedy system od razu wyświetli odpowiednią listę pracowników (jeśli nazwa nie będzie jednoznaczna, to nastąpi przejście do wyszukiwarki jednostek).

 • Katalog studentów

  Można wyświetlić wszystkich studentów wybranego programu studiów.

  Najłatwiej osiągnąc to poprzez wyszukanie odpowiedniego programu studiów w katalogu programów studiów (dostępnym w zakładce Studia), a następnie kliknięciu odnośnika studenci na stronie tego programu studiów/

  Można też wyszukać program studiów wpisując jego kod lub nazwę w formularzu Katalog studentów dostępnym w zakładce Studenci, Prawcownicy. Wtedy system od razu wyświetli odpowiednią listę studentów (jeśli nazwa podanego programu studiów nie będzie jednoznaczna, to nastąpi przejście do wyszukiwarki programów studiów).

 • Strona osoby

  Na stronie opisującej osobę mogą pojawiać się różne informacje, zależnie od tego czy użytkownik jest zalogowany, czy osoba wyświetlana jest pracownikiem/aktywnym studentem itd.

  • Podstawowe informacje (imię, nazwisko, adres e-mail, strona www) pokazują się na stronie każdej osoby.
  • Informacje o studencie ograniczają się do podstawowych danych, takich jak program studiów.
  • Informacje o pracowniku są obszerniejsze:
   • stanowisko, numer telefonu, numeru pokoju, odnośniki do prowadzonych przez pracownika przedmiotów...
   • plan zajęć pracownika (w okresie trwania aktywnych cykli dydaktycznych)
  • Dla użytkownika zalogowanego podawane są dodatkowe informacje o relacjach łączących go z wybraną osobą (np. wspólne uczestnictwo z zajęciach). W miarę rozwoju modułu pojawi się więcej takich relacji.

Katalog i wyszukiwarka jednostek organizacyjnych (Jednostki organizacyjne)

 • Wyszukiwarka jednostek

  Wyszukiwarka jest dostępna w zakładce Jednostki organizacyjne w lewym menu. (Można też skorzystać z wyszukiwarki w zakładce Indeks.)

  Należy wpisać w odpowiednim polu nazwę lub kod jednostki organizacyjnej (tzn. wydziału, instytutu, zakładu itp.).

  Naciśnięcie Enter uruchamia wyszukiwanie (można również skorzystać z selektorów).

  • Jeśli znaleziono tylko jedną pasującą jednostkę, to nastąpi przejście do strony o tej jednostce.
  • Jeśli znaleziono wiele wyników, to wyświetlona zostanie lista wszystkich pasujących jednostek wraz z ich pozycją w hierarchii jednostek (pozycja wyświetlona jest szarą czcionką nad nazwami znalezionych jednostek). Będzie można wybrać jednostkę z listy (klikając odnośnik pokaż jednostkę), lub inaczej sformułować zapytanie.
 • Katalog/Hierarchia jednostek

  Można przeglądać wszystkie jednostki dydaktyczne związane z uczelnią korzystając ze struktury mającej postać drzewa.

  Każda jednostka ma swoją jednostkę macierzystą, a wiele jednostek ma swoje podjednostki (wydziały dzielą się na zakłady, instytuty...). Strona opisująca daną jednostkę prezentuje również jej miejsce w tej hierarchii.

  Można rozpocząć od przejrzenia listy wydziałów klikając na nazwę uczelni w formularzu Drzewo jednostek dostępnym w zakładce Jednostki organizacyjne, a następnie podróżować "wgłąb" hierarchii, wybierając instytuty, zakłady itd.

Katalog i wyszukiwarka przedmiotów (Przedmioty)

Opcje listy przedmiotów

Na każdej stronie prezentującej listę przedmiotów wyświetlane są dodatkowe opcje służące zmianie wyglądu wyświetlanej listy.

 • pokazuj grupy przedmiotu w kolumnie tabeli

  Opcja przydatna, jeśli przy oglądaniu listy użytkownik chce od razu widzieć do jakich grup przedmiot należy. Student może użyć tej informacji np. do oceny stopnia trudności przedmiotu (wiedząc, że przedmioty w pewnej grupie są łatwe/trudne).

 • pokazuj skrócony opis przedmiotu pod przedmiotem

  Opcja może być przydatna np. przy wyborze przedmiotu monograficznego z pewnej puli przedmiotów do wyboru. Pod każdym wierszem tabeli wyświetlony zostanie od razu krótki opis przedmiotu - tak, aby użytkownik nie musiał otwierać strony z opisem przedmiotu dla każdego z nich.

 • pokazuj cykle i koszyki rejestracyjne

  Przydatne, gdy jest Ci potrzebna informacja o tym, w którym cyklu dydaktycznym przedmiot jest prowadzony - na przykład gdy szukasz przedmiotów, na które chcesz się zarejestrować w najbliższym semestrze.

  Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w kolumnie tego cyklu dydaktycznego pojawi się koszyk. Klikając na koszyk, możesz zarejestrować lub wyrejestrować się z przedmiotu. Dodatkowe informacje na temat zasad rejestracji na dany przedmiot znajdziesz na stronie informacji o rejestracji - żeby do niej przejść, kliknij na ikonę przy odpowiednim koszyku.

  • Dodatki

   Zaznaczając opcję "dodatki" spowodujesz wyświetlenie dodatkowych, zaawansowanych informacji o rejestracji od razu obok ikonki koszyka. Informacje te są prezentowane w postaci zestawu ikonek, których opis pojawia się po najechaniu na nie kursorem myszki. Pamiętaj, że te same informacje (lecz opisane w trochę bardziej przestępnej formie) znajdziesz na stronie informacji o rejestracji.

Ustawienia te możesz zmienić również w preferencjach (Mój USOSweb -> Preferencje). Wtedy, będą zawsze domyślnie zaznaczone wybrane przez Ciebie opcje.

Filtry

Aktualnie dostępne filtry:

 • pokaż tylko te przedmioty, na które mogę się rejestrować

  Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na liście pojawią się jedynie te przedmioty, na które masz prawo się rejestrować lub już jesteś na nie zarejestrowany.

Reguły punktacji przedmiotu

Reguły punktacji przedstawione są w formie tabeli, w której kolumnach są programy studiów, w wierszach rodzaje przyznawanych punktów, a w komórkach na przecięciu programu i rodzaju punktów - liczba punktów danego rodzaju przyznawana po zaliczeniu studentowi danego programu.

Może się zdarzyć, że punktacja ta zmieniała się w czasie. Wtedy w komórce wyświetlone są wszystkie te wartości, razem z kodami cykli dydakycznych, w trakcie których obowiązywały.

 • Wyszukiwarka przedmiotów

  Wyszukiwarka jest dostępna w zakładce Przedmioty w lewym menu. (Można też skorzystać w wyszukiwarki w zakładce Indeks.)

  Należy wpisać w odpowiednim polu nazwę lub kod przedmiotu. Naciśnięcie Enter uruchamia wyszukiwanie (można też skorzystać z selektorów).

  • Jeśli znaleziono tylko jeden pasujący przedmiot, to następuje od razu przejście do strony przedmiotu.
  • Jeśli znaleziono wiele wyników, to wyświetlona zostanie lista wszystkich pasujących przedmiotów wraz z dodatkowymi informacjami (patrz ramka po prawej). Będzie można wybrać przedmiot z listy (klikając odnośnik opis przedmiotu) lub inaczej sformułować zapytanie.
 • Katalog przedmiotów

  Można przeglądać przedmioty w dwojaki sposób:

  • Przedmioty powiązane z jednostką (grupy przedmiotów)

   Każda jednostka może zdefiniować tzw. grupy przedmiotów. Do grupy przedmiotów zdefiniowanej przez jednostkę X mogą należeć przedmioty oferowane zarówno przez jednostkę X, jak i przez każdą inną jednostkę z katalogu jednostek.

   Grupy przedmiotów są ważne z punktu widzenia studenta, gdyż nie wszystkie przedmioty wymagane przez jego program studiów muszą odbywać się na wydziale macierzystym. Na przykład student biologii może mieć zajęcia nie tylko na Wydziale Biologii, lecz również na Wydziale Chemii lub Fizyki.

  • Przedmioty oferowane przez jednostkę

   W tym przypadku wybierając jednostkę X chcemy uzyskamy listę wszystkich przedmiotów oferowanych przez jednostkę X oraz jej podjednostki (tzn. gdy użytkownik wybierze wydział, to na liście przedmiotów zostaną też uzwględnione te przedmioty, które są oferowane przez podległe wydziałowi instytuty). Na liście nie ukażą się zaś przedmioty oferowane przez inne jednostki, nawet gdy są one ściśle powiązane z programami studiów prowadzonymi w jednostce X.

   Co dokładnie znaczy, że przedmiot Y jest "oferowany" przez jednostkę X? W dużym skrócie, że jednostka X odpowiada za niego merytorycznie, czyli ustala program przedmiotu, sylabus, zasady zaliczenia. Najczęściej także przedmiot jest prowadzony przez kadrę tę jednostki, a czasami również w jej budynkach.

  Najłatwiej dostać się do szukanej listy przedmiotów poprzez znalezienie odpowiedniej jednostki organizacyjnej w katalogu jednostek (dostępnym w zakładce Jednostki organizacyjne), a następnie kliknięcie jednego z odnośników (grupy przedmiotów lub przedmioty oferowane, kierujących odpowiednio do dwóch kategorii list przedmiotów omówionych wyżej) na stronie tej jednostki.

  Można też wyszukać jednostkę wpisując jej kod lub nazwę w formularzu Katalog dostępnym w zakładce Przedmioty. Wtedy system od razu wyświetli odpowiednią listę przedmiotów (jeśli nazwa nie będzie jednoznaczna, to nastąpi przejście do wyszukiwarki jednostek).

 • Strona przedmiotu

  Informacje wyświetlane na stronie przedmiotu:

  • Ogólne informacje o przedmiocie
   • nazwa, kod, odpowiedzialna jednostka organizacyjna, grupy przedmiotów do jakich przedmiot należy...
   • różne inne atrybuty, takie jak np. rodzaj przedmiotu,
   • punkty ECTS oraz inne punkty przyznawane w ramach przedmiotu (patrz paragraf Reguły punktacji przedmiotu po prawej).
  • Szczegółowe informacje o przedmiocie w kontretnych cyklach dydaktycznych

   Jeśli przedmiot nie jest aktualnie oferowany, te informacje nie będą wyświetlane.

   • typy zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, laboratoria...) - klikając na konkretny typ zajęć uzyskujemy dodatkowe informacje o terminach i prowadzących grup,
   • listę osób koordynujących przedmiotem oraz prowadzących grupy,
   • informacje o sposobie zaliczenia,
   • odnośnik do planu wszystkich zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym.
  • Skrócony i/lub pełny opis przedmiotu (zagadnień, wymagań itp.).
 • Plany grup przedmiotów

  Możesz zobaczyć zbiorowy plan wszystkich zajęć przedmiotów zawierających się w danej grupie przedmiotów (grupy przedmiotów są definiowane przez wydziały, jak to opisano wyżej).

  Wpisz nazwę jednostki w formularzu Plan grupy przedmiotów, po wybraniu jednostki wybierz grupę przedmiotów, na stronie z listą przedmiotów w grupie kliknij nazwę cyklu dydaktycznego - zostanie wyświetlony plan zajęć w wybranym cyklu.

Katalog i wyszukiwarka kierunków i programów studiów (Studia)

Pojęcia

Na początek uściślijmy parę pojęć (w szczególności rozgraniczenie między kierunkiem studiów, programem studiów oraz tokiem nauczania):

Kierunek studiów jest jedynie odgórnie zdefiniowanym (przez MEN) zbiorem reguł nauczania. Program studiów może realizować jeden lub kilka kierunków studiów. (Można powiedzieć, że utarte wyrażenie "studiuję na kierunku X" nie jest formalnie poprawne, jest ono skrótem od "jest studentem programu studiów, który realizuje kierunek X".)
Kierunkiem studiów jest np. Fizyka. Programem studiów realizującym ten kierunek jest np. "Fizyka, dzienne uzupełniające magisterskie"

Kierunek studiów może dzielić się na specjalności, a specjalności mogą dzielić się na specjalizacje. Specjalności i specjalizacje są, podobnie jak kierunki, zbiorami reguł nauczania. Program studiów może realizować specjalność, podobnie jak realizuje kierunek. Często jednak jest tak, że program realizuje specjalność tylko w ramach jednego ze swoich toków nauczania.

Tokiem nauczania jest ścieżka, jaką może "przejść" student w ramach programu studiów. Najczęściej jest tylko jedna taka ścieżka na jednym programie. Zdarza się jednak, że student na którymś etapie studiów wybiera specjalizację, decyduje się w ten sposób na jeden z toków nauczania, z których każdy może realizować różne kierunki lub specjalizacje.

Etap studiów jest zbiorem przedmiotów i punktów, które student musi zaliczyć, aby kontynuować swój tok nauczania.
Etapem jest np. "Czwarty rok fizyki, fizyka środowiska, dzienne magisterskie".

 • Wyszukiwarka programów studiów

  Wyszukiwarka jest dostępna w zakładce Studia w lewym menu. (Można też skorzystać w wyszukiwarki w zakładce Indeks.)

  Należy wpisać w odpowiednim polu nazwę lub kod programu studiów. Naciśnięcie Enter uruchamia wyszukiwanie (można też skorzystać z selektorów).

  • Jeśli znaleziono tylko jeden pasujący program studiów, to następuje od razu przejście do strony programu.
  • Jeśli znaleziono wiele wyników, to wyświetlona zostanie lista wszystkich pasujących programów studiów. Będzie można wybrać program studiów z listy (klikając odnośnik opis programu studiów) lub inaczej sformułować zapytanie.
 • Katalog kierunków i programów

  Programy studiów można przeglądać w dwojaki sposób:

  • Według kierunku studiów

   Klikając odnośnik lista kierunków studiów w zakładce Studia dostaniemy się do pełnej listy kierunków studiów na uczelni. Kierunki/Specjalności, które są nauczane na jakimś programie lub etapie studiów zaznaczone są na tej liście kolorem.

  • Według jednostki organizacyjnej

   Do listy programów studiów oferowanych w jednostce organizacyjnej najłatwiej dostać się wyszukując odpowiednią jednostkę organizacyjną w katalogu jednostek (dostępnym w zakładce Jednostki organizacyjne), a następnie klikając odnośnik studia na stronie tej jednostki. Można też wyszukać jednostkę, wpisując jej kod lub nazwę w formularzu Studia w jednostkach dostępnym w zakładce Studia.

   Wyświetlona zostanie lista programów studiów oferowanych w jednostce organizacyjnej z podziałem na kierunki realizowane przez te programy studiów. (Programy studiów realizujące więcej niż jeden kierunek mogą się powtarzać "pod" różnymi kierunkami.)

 • Strona programu studiów

  Strona opisująca program studiów dzieli się na sekcje:

  • Informacje o programie studiów

   Tutaj można znaleźć podstawowe informacje o programie: czas trwania, tryb i rodzaj studiów, realizowane kierunki (z podziałem na te realizowane na wszystkich etapach i te realizowane w ramach niektórych toków nauczania) itp.

  • Toki nauczania

   Tutaj można obejrzeć drzewa obrazujące różne możliwe toki nauczania. Jeśli drzewo jest duże, to zostanie ukryte (duże drzewa nie mieszczą się ekranie i psują układ strony), można zobaczyć ukryte drzewo klikając odnośnik pokaż.

   Klikając na nazwę etapu w drzewie przejdziesz do strony opisującej etap studiów.

   Uwaga dla wtajemniczonych: struktura toku studiów wcale nie musi być drzewem, tak naprawdę jest grafem, który trudno jest narysować. Dlatego graf jest rozbijany na parę drzew, których (na szczęście) zwykle nie jest wiele.

Informacje o akademikach (Akademiki)

W tym dziale znajdziesz podstawowe informacje o akademikach. Kliknij nazwę akademika, aby dowiedzieć się więcej (adres, telefon, dokładniejszy opis).

W przyszłości ten dział może zostać rozwinięty i połączony z system zdalnego ubiegania się o miejsce w akademiku, na razie pełni funkcję informacyjną.

Opis techniczny wyszukiwarek

Wyszukiwarka osób w normalnym trybie

Wyszukiwarka wypełnia listę wynikową aż do momentu kiedy osiągnięty zostanie statyczny limit LUB gdy uzna, że wyniki na liście są wystarczająco satysfakcjonujące (i nie ma potrzeby wypełniania listy do końca). (W chwili pisania tego paragrafu limit w selektorach wynosi 6, a limit na stronie 15.)

 • Jeśli podano liczbę, to sprawdzamy czy jest osoba o takim identyfikatorze osoby. Jeśli jest to dodajemy do wynikowej listy.
 • Jeśli w podanym ciągu znaków jest małpa (@), to dodajemy do wynikowej listy wszystkie osoby, których e-mail rozpoczyna się od podanego ciągu znaków.
 • Jeśli w tym momencie mamy dokładnie jeden wynik, to przyjmujemy, że jest to wynik poprawny i nie szukamy dalej.
 • Jeśli podano jeden wyraz (w sensie dzielenia spacjami), to dodajemy do listy wszystkie osoby o nazwisku dokładnie takim samym jak podane.
 • Jeśli podano dwa wyrazy (w sensie dzielenia spacjami), to dodajemy do listy wszystkie osoby o nazwisku i imieniu dokładnie takim samym jak podane. Sprawdzane są obie możliwe kolejności imienia i nazwiska.
 • Jeśli w tym momencie mamy dokładnie jeden wynik, to przyjmujemy, że jest to wynik poprawny i nie szukamy dalej.
 • Jeśli w tym momencie lista wynikowa wypełniona jest przynajmniej w połowie, to przerywamy wyszukiwanie.
 • Wykonujemy zapytanie prefiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie osoby, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) jest prefiksem imienia lub nazwiska.
 • Jeśli w tym momencie lista wynikowa wypełniona jest przynajmniej w połowie, to przerywamy wyszukiwanie.
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie osoby, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w imieniu lub nazwisku osoby.

Wyszukiwarka osób w trybie tablicowym

Tryb tablicowy charakteryzuje się tym, że pomijany jest wpływ trafności wyniku na jego kolejność na wynikowej liście. Wszystkie wyniki wyświetlane są na jednej liście z podziałem na strony. Zapytania trwają dłużej, ponieważ nie ma limitu długości wynikowej listy.

 • Wykonujemy tylko zapytanie infiksowe (patrz wyżej). Na tej liście nie zostaną wyświetlone osoby o pasującym e-mailu i/lub identyfikatorze.

Wyszukiwarka jednostek organizacyjnych

 • Jeśli istnieje jednostka o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy ją do listy wynikowej.
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie jednostki, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie jednostki. Jeśli język interfejsu jest angielski - przeszukiwana jest też nazwa po angielsku.

Wyszukiwarka przedmiotów

 • Jeśli istnieje przedmiot o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy go do listy wynikowej.
 • Dodajemy do listy wynikowej wszystkie przedmioty o nazwie dokładnie równej podanej wartości.
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe (również w nazwach jednostek!), tzn. dodajemy do listy wszystkie przedmioty, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie przedmiotu LUB nazwie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przedmiot. Jeśli język interfejsu jest angielski - przeszukiwana jest też angielska nazwa przedmiotu i jednostki organizacyjnej.

Wyszukiwarka programów studiów

 • Jeśli istnieje program studiów o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy go do listy wynikowej.
 • Dodajemy do listy wynikowej wszystkie programy studiów o nazwie dokładnie równej podanej wartości (sprawdzana jest też nazwa angielska).
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie programy studiów, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie programu studiów Jeśli język interfejsu jest angielski - przeszukiwana jest też angielska nazwa programu studiów.