Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek studiów - Pedagogika

Programy realizujące ten kierunek studiów

Instytut Nauk Pedagogicznych wszystkie kierunki w tej jednostce
Animacja kultury i arteterapia 2-KRK-PEAKIA-Z3
Animacja kultury i arteterapia 2-KRK-PEAKIA-D3
Edukacja elementarna z językiem obcym 2-KRK-PEEEJO-Z2
Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną 2-KRK-PEEETP-Z2
Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną 2-KRK-PEEETP-D2
Edukacja kreatywna z medialną 2-KRK-PEEKM-D3
Edukacja kreatywna z medialną 2-KRK-PEEKM-D2
Kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną 2-KRK-PEKWGK-D2
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEKWWP-D2
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEKWWP-Z3
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEKWWP-Z2
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEKWWP-D3
Pedagogika 2-PRK-PED-S.M.2
Pedagogika 2-PRK-PED-N.M.2
Pedagogika wczesnoszkolna z przyrodą 2-KRK-PEKWP-D3
Pedagogika - higiena pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEHP-Z3
Pedagogika - higiena pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEHP-D3
Pedagogika - planowanie i zarządzanie edukacją 2-KRK-PEPZE-Z2
Pedagogika - planowanie i zarządzanie edukacją 2-KRK-PEPZE-D2
Pedagogika - zarządzanie i komunikacja w instytucji 2-KRK-PEZK-Z3
Pedagogika - zarządzanie i komunikacja w instytucji 2-KRK-PEZK-D3
Pedagogika kulturalno-oświatowa 2-KRK-PKO-D2
Pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PEPLZO-D3
Pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PEPLZO-D2
Pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PEPLZO-Z3
Pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PEPLZO-Z2
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEPMDWP-Z3
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEPMDWP-Z2
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym 2-PRK-PEPMDWP-D2
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEPMDWP-D3
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną 2-KRK-PEPMEA-D3
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną 2-KRK-PEPMEA-D2
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2-KRK-PEOW-Z2
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2-KRK-PEOW-D2
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna 2-KRK-PEOWT-D3
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna 2-KRK-PEOWT-Z3
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną 2-KRK-PEOWZT-Z2
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną 2-KRK-PEOWZT-D3
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną 2-KRK-PEOWZT-D2
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEPPDZ-Z3
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEPPDZ-Z2
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEPPDZ-D3
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEPPDZ-D2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną 2-KRK-PEPPWEA-D3
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim 2-PRK-PPWJA-S.L.3
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim 2-KRK-PEEEJA-D3
Pedagogika resocjalizacyjna 2-KRK-PEPR-Z2
Pedagogika resocjalizacyjna 2-KRK-PEPR-D2
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 2-KRK-PEPRPS-Z3
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 2-KRK-PEPRPS-D3
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji 2-KRK-PEPZWE-Z2
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji 2-KRK-PEPZWE-D2
Pedagogika studia doktoranckie 2-KRK-D-PED-D4
Pedagogika studia doktoranckie 2-D-PED-D4
Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PEPTO-D2
Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PETO-Z2
Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PETO-D3
Pedagogika, sp. pracownik służb społecznych z językiem niemieckim 2-KRK-PSSZJN-D2
Terapia uczniów z trudnościami w uczeniu i zachowaniu 2-KRK-PETUTUZ-D2
Wydział Nauk Społecznych wszystkie kierunki w tej jednostce
Animacja kultury i arteterapia 2-KRK-PEAKIA-D3
Edukacja elementarna z językiem obcym 2-KRK-PEEEJO-Z2
Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną 2-KRK-PEEETP-Z2
Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną 2-KRK-PEEETP-D2
Edukacja kreatywna z medialną 2-KRK-PEEKM-D3
Edukacja kreatywna z medialną 2-KRK-PEEKM-D2
Kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną 2-KRK-PEKWGK-D2
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEKWWP-D2
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEKWWP-Z3
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEKWWP-Z2
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEKWWP-D3
Pedagogika 2-PRK-PED-N.M.2
Pedagogika 2-PRK-PED-N.L.3
Pedagogika 2-PRK-PED-S.M.2
Pedagogika 2-PRK-PED-S.L.3
Pedagogika wczesnoszkolna z przyrodą 2-KRK-PEKWP-D3
Pedagogika - higiena pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEHP-Z3
Pedagogika - higiena pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEHP-D3
Pedagogika - planowanie i zarządzanie edukacją 2-KRK-PEPZE-D2
Pedagogika - zarządzanie i komunikacja w instytucji 2-KRK-PEZK-D3
Pedagogika kulturalno-oświatowa 2-KRK-PKO-D2
Pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PEPLZO-D3
Pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PEPLZO-D2
Pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PEPLZO-Z2
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEPMDWP-Z3
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEPMDWP-Z2
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym 2-PRK-PEPMDWP-D2
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym 2-KRK-PEPMDWP-D3
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną 2-KRK-PEPMEA-D2
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną 2-KRK-PEPMEA-D3
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2-KRK-PEOW-D2
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna 2-KRK-PEOWT-D3
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną 2-KRK-PEOWZT-Z2
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną 2-KRK-PEOWZT-D3
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną 2-KRK-PEOWZT-D2
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEPPDZ-Z3
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEPPDZ-Z2
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEPPDZ-D3
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 2-KRK-PEPPDZ-D2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną 2-KRK-PEPPWEA-D3
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim 2-KRK-PEEEJA-D3
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim 2-PRK-PPWJA-S.L.3
Pedagogika resocjalizacyjna 2-KRK-PEPR-Z2
Pedagogika resocjalizacyjna 2-KRK-PEPR-D2
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 2-KRK-PEPRPS-D3
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji 2-KRK-PEPZWE-Z2
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji 2-KRK-PEPZWE-D2
Pedagogika studia doktoranckie 2-KRK-D-PED-D4
Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PEPTO-D2
Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką 2-KRK-PETO-D3
Pedagogika, sp. pracownik służb społecznych z językiem niemieckim 2-KRK-PSSZJN-D2
Terapia uczniów z trudnościami w uczeniu i zachowaniu 2-KRK-PETUTUZ-D2
Pedagogika, sp. pracownik służb społecznych z językiem niemieckim 2-KRK-PSSZJN-Z2