Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

English Philology - Part Time BA

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-KRK-EP-W3
  Nazwa: English Philology - Part Time BA
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: English Philology
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filologii Angielskiej (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

English Philology Part Time BA - BE - semester 01
English Philology Part Time BA - BE - semester 02
English Philology Part Time BA - BE - semester 03
English Philology Part Time BA - BE - semester 04
English Philology Part Time BA - BE - semester 05
English Philology Part Time BA - BE - semester 06
English Philology Part Time BA - ECS - semester 01
English Philology Part Time BA - ECS - semester 02
English Philology Part Time BA - ECS - semester 03
English Philology Part Time BA - ECS - semester 04
English Philology Part Time BA - ECS - semester 05
English Philology Part Time BA - ECS - semester 06
English Philology Part Time BA - ES - semester 01
English Philology Part Time BA - ES - semester 02
English Philology Part Time BA - ES - semester 03
English Philology Part Time BA - ES - semester 04
English Philology Part Time BA - ES - semester 05
English Philology Part Time BA - ES - semester 06
English Philology Part Time BA - TS - semester 01
English Philology Part Time BA - TS - semester 02
English Philology Part Time BA - TS - semester 03
English Philology Part Time BA - TS - semester 04
English Philology Part Time BA - TS - semester 05
English Philology Part Time BA - TS - semester 06
English Philology Part Time BA - ECH - semester 01
English Philology Part Time BA - ECH - semester 02
English Philology Part Time BA - ECH - semester 03
English Philology Part Time BA - ECH - semester 04
English Philology Part Time BA - ECH - semester 05
English Philology Part Time BA - ECH - semester 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z English Philology
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia.

Treści nauczania:

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na „zaliczenie bez oceny” jest uzyskanie wpisu „zaliczam” lub „zal” do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z „zaliczeniem na ocenę: jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest przygotowanie i złożenie pisemnej pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego w formie ustnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny z pracy dyplomowej (25%) oraz oceny z egzaminu dyplomowego (25%).