Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia romańska

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-KRK-FROM-D2
  Nazwa: Filologia romańska
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Filologia
Filologia Filologia romańska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Kultury i Języka Francuskiego (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Filologia romańska - dzienne semestr 01
Filologia romańska - dzienne semestr 02
Filologia romańska - dzienne semestr 03
Filologia romańska - dzienne semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs dyplomów lub konkurs dyplomów i rozmowa kwalifikacyjna (dla absolwentów studiów filologicznych innych niż filologia romańska)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z filologii romańskiej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia studiów posiada gruntowną wiedzę z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa), charakteryzuje go postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych i badawczych. Ponadto jest przygotowany do kontynuacji edukacji i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Filologia romańska, zatwierdzone uchwałą numer 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012r. Program studiów określono uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12.04.2012r.

4.2.1. Kanon filologii romańskiej: A. Moduł przedmiotów podstawowych, B. Moduł przedmiotów kierunkowych (Blok literaturoznawczy, Blok kulturoznawczy, Blok językoznawczy), C. Moduł przedmiotów do wyboru, D. Inne moduły obowiązkowe;

4.2.2. Kursy zmienne: student w ciągu studiów wybiera 3 kursy spoza kierunku za 2 punkty ECTS w ilości koniecznej do uzupełnienia brakującej ilości punktów w poszczególnych semestrach do sumy 30 punktów ECTS.

4.3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Student musi napisać pracę magisterską do końca 4 semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu licencjackiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy magisterskiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 120 punktów ECTS (po 30 punktów w każdym semestrze).