Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kulturoznawstwo

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-PRK-KULT-D2
  Nazwa: Kulturoznawstwo
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Kulturoznawstwo
Kierunki do
wyboru:
Kulturoznawstwo Kultura cyfrowa
Kulturoznawstwo Kultura i zdrowie
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Kultura cyfrowa -semestr 01
Kultura cyfrowa -semestr 02
Kultura cyfrowa -semestr 03
Kultura cyfrowa -semestr 04

Pozostałe toki nauczania

Kultura i zdrowie- semestr 01
Kultura i zdrowie- semestr 02
Kultura i zdrowie- semestr 03
Kultura i zdrowie- semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z kulturoznawstwa
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów kulturoznawczych otrzymuje szerokie wykształcenie, które pozwala mu dostrzegać kulturowe podłoże sytuacji społecznych, uzyskuje metodologiczne i antropologiczne podstawy do refleksji o kulturze i człowieku. Na wielokierunkowe wykształcenie humanistyczne składa się wiedza z przedmiotów teoretycznych, historycznych, a także praktyczne umiejętności dotyczące organizacji i zarządzania placówkami kultury.

5.2.1. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie kierunku oraz wybranej specjalności, które dają mu możliwość pełnienia wielu funkcji społecznych (animator życia kulturalnego, specjalista w problematyce dziedzictwa kulturowego, mediator kulturowy, medioznawca i krytyk zjawisk kultury współczesnej).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku kulturoznawstwo zatwierdzone Uchwałą nr 6/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 października 2016 roku. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 1 stycznia 2017 roku.

4.2.1. Kanon kulturoznawczy: A. Moduły podstawowe, B. Moduły kierunkowe, C. Moduły do wyboru;

4.2.2. Kursy fakultatywne: w ciągu studiów student wybiera 6 kursów (w tym jeden w języku obcym);

4.3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS):

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z danego przedmiotu.

Student musi napisać pracę magisterską do końca 4 semestru, a następnie obronić ja z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu magisterskiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części:

egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi; ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; ¼ oceny pracy magisterskiej; ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 120 punktów ECTS (po 30 w każdym semestrze).