Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-KRK-EART-D3
  Nazwa: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Sztuki (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Sztuki (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - semestr 1
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - semestr 2
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - semestr 3
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - semestr 4
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - semestr 5
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - semestr 6

Pozostałe toki nauczania

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specj. komunikacja wizualna - semestr 3
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specj. komunikacja wizualna - semestr 4
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specj. komunikacja wizualna - semestr 5
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specj. komunikacja wizualna - semestr 6
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specj. nauczycielska - semestr 3
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specj. nauczycielska - semestr 4
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specj. nauczycielska - semestr 5
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specj. nauczycielska - semestr 6

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa. Konkurs świadectw maturalnych dla kandydatów z "nową maturą". Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze "starą maturą".

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
Licencjat z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe artysty sztuk pięknych i nowoczesnego nauczyciela po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Jest świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym. Absolwent potrafi dokonywać samodzielnych ocen, formułować sądy w zakresie

krytycznego odbioru kultury współczesnej. Potrafi komunikować się językiem plastycznych środków wyrazu, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent może podjąć twórczą pracę zawodową w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych. Absolwent może podejmować pracę w charakterze:

 edytora tekstu i obrazu ruchomego,

 animatora działań twórczych w placówkach edukacyjnych pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury upowszechniających kulturę plastyczną, ogniskach plastycznych itp.),

 nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),

 inicjatora zarządzającego projektami w kulturze,

 samodzielnego artysty plastyka, animatora twórczości plastycznej.

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012 dla studiów 1-go stopnia. Program Studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012.