Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-KRK-PEEETP-D2
  Nazwa: Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Pedagogika
Pedagogika Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Pedagogicznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pedagogika, Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - D2 - semestr 01
Pedagogika, Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - D2 - semestr 02
Pedagogika, Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - D2 - semestr 03
Pedagogika, Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - D2 - semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów zgodnych z kierunkiem studiów 3 – letnich, licencjackich ( I stopnia)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z pedagogiki
Uprawnienia zawodowe:

Po ukończeniu specjalności, absolwent uzyskuje uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w przedszkolach i innych typach wychowanie przedszkolnego oraz w szkole podstawowej w klasach I-III.

Oprócz wymienionych kwalifikacji specjalność przygotowuje dodatkowo absolwentów do prowadzenia pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Posiadane kompetencje:

- organizacyjne, diagnostyczne, społeczne

- absolwent został wyposażony w wiedzę teoretyczne i praktyczną niezbędną w pracy nauczyciela i pedagoga, posiada umiejętności w zakresie współpracy ze środowiskiem rodzinnym,

- organizowania szeroko pojętej działalności w przedszkolu, szkole i środowisku,

- posiada cechy kreatywne.

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26. 04. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.