Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-KRK-PEPRPS-D3
  Nazwa: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Pedagogika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Pedagogicznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - semestr 01
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - semestr 02
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - semestr 03
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - semestr 04
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - semestr 05
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat z pedagogiki
Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent posiada przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie oraz osobami dorosłymi przejawiającymi symptomy niedostosowania i wykolejenia społecznego.

2. Absolwent posiada uprawnienia do pracy wychowawczej, profilaktycznej, resocjalizacyjnej

w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, które zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, koordynowaniem działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, organizacją środowiska społecznego osób i grup o cechach wykolejenia społecznego i nieprzystosowania, a także

w organach bezpieczeństwa publicznego. Absolwent ma przygotowanie do pracy z nieletnimi,

w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze; w placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, tj. szkoła, schroniska dla nieletnich, pogotowia opiekuńcze, instytucje terapeutyczne zwłaszcza ukierunkowane na leczenie uzależnień oraz zaburzeń zachowania, instytucje wsparcia społecznego, ośrodki interwencji kryzysowej.

3. Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

- diagnozowania i prognozowania zjawisk patologicznych w skali indywidualnej i lokalnej;

- umiejętności organizacyjnych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i młodzieżą niedostosowaną społecznie;

- tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zjawisk marginalizacji

i patologii społecznej;

- umiejętności metodycznych w pracy z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym

i terapeutycznym;

- umiejętności stosowania technik psychoterapeutycznych, socjoterapeutycznych i kulturoterapeutycznych

w działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej;

- wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi demoralizacją;

- umiejętności tworzenia grup organizujących liderów młodzieżowych wokół działań samorozwojowych,

- kompetencji interpersonalnych i autokreacyjnych.

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego na poziomie licencjackim