Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Psychologia

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-KRK-PS-D5
  Nazwa: Psychologia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5-letnie
Kierunki: Psychologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Psychologii (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Psychologia - D5 - semestr 1
Psychologia - D5 - semestr 2
Psychologia - D5 - semestr 3
Psychologia - D5 - semestr 4
Psychologia - D5 - semestr 5
Psychologia - D5 - semestr 6
Psychologia - D5 - semestr 7
Psychologia - D5 - semestr 8
Psychologia - D5 - semestr 9
Psychologia - D5 - semestr 10

Pozostałe toki nauczania

Psychologia kliniczna - D5 - semestr 5
Psychologia kliniczna D5 - semestr 6
Psychologia kliniczna D5 - semestr 7
Psychologia kliniczna D5 - semestr 8
Psychologia kliniczna D5 - semestr 9
Psychologia kliniczna - semestr 10
Psychologia społeczna D5 - semestr 5
Psychologia społeczna D5 - semestr 6
Psychologia społeczna D5 - semestr 7
Psychologia społeczna D5 - semestr 8
Psychologia społeczna D5 - semestr 9
Psychologia społeczna - semestr 10
Psychologia moduł kliniczny D5 - semestr 6
Psychologia - D5 - semestr 7
Psychologia - D5 - semestr 8
Psychologia - D5 - semestr 9
Psychologia - D5 - semestr 10
Psychologia moduł pracy i organizacji D5 - semestr 6
Psychologia - D5 - semestr 7
Psychologia - D5 - semestr 8
Psychologia - D5 - semestr 9
Psychologia - D5 - semestr 10
Psychologia moduł pracy i organizacji D5 - semestr 7
Psychologia - D5 - semestr 8
Psychologia - D5 - semestr 9
Psychologia - D5 - semestr 10
Psychologia moduł psychologii rodziny i społeczności D5 - semestr 7
Psychologia - D5 - semestr 8
Psychologia - D5 - semestr 9
Psychologia - D5 - semestr 10
Psychologia moduł psychologii rodziny i społeczności D5 - semestr 8
Psychologia - D5 - semestr 9
Psychologia - D5 - semestr 10
Psychologia moduł pracy i organizacji D5 - semestr 8
Psychologia - D5 - semestr 9
Psychologia - D5 - semestr 10

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z psychologii
Magisterium z psychologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku psychologia posiada uprawnienia do wykonywania zawodu, wynikające z ustawy o zawodzie psychologa (Dz.U.2019.0.1026 t.j. - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów). Dodatkowo absolwent kierunku psychologia został wyposażony w wystarczające kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu psychologa w placówkach edukacyjnych i wychowawczych. Podstawa prawna: Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późniejszymi zmianami Dz.U. 2019 poz. 465).

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria). Program studiów zgodny ze standardami nauczania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia (rozporządzenie MENiS z dnia 12 lipca 2007r. Dz.U. z 2007 r. Nr 164, załącznik 96). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student powinien napisać pracę magisterską i przedstawić ją pod koniec X semestru promotorowi, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Instytutową Komisją podczas egzaminu magisterskiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy magisterskiej; 1/4 oceny egzaminu magisterskiego.