Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie stacjonarne magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: 4-KRK-S-Z-M-D2
  Nazwa: Zarządzanie stacjonarne magisterskie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Zarządzanie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze publicznym - semestr 1
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze publicznym - semestr 2
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze publicznym - semestr 3
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze publicznym - semestr 4
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze rolnym - semestr 1
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze rolnym - semestr 2
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze rolnym - semestr 3
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze rolnym - semestr 4

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z zarządzania
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku zarządzanie (studia II stopnia) posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie. Absolwent kierunku zarządzanie (studia II stopnia) posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym..

Znajomość języków obcych na poziomie B2+ pozwala absolwentowi na funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni gospodarczej i instytucjonalnej.

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą realizować swoje zawodowe ambicje w każdej organizacji w sektorze publicznym i prywatnym, zgłaszającej zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską na różnych poziomach zarządzania.

Studia przygotowują studentów i absolwentów do założenia własnej organizacji, aktywności w organizacjach sektora publicznego, w tym także prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Absolwent może kontynuować naukę na studiach III stopnia

Po ukończeniu specjalizacji zarządzanie w sektorze publicznym absolwent jest:

· przygotowany do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, naczelnych i centralnych organach administracji państwowej, publicznych instytucjach kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa oraz instytucjach wspierających ich rozwój (np. o charakterze finansowym, ubezpieczeniowym, doradczym),

· przygotowany do powołania własnej organizacji w ramach III sektora,

· specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych występujących w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych e studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe