Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ekonomia niestacjonarne magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: 4-PRK-N-E-M-Z2
  Nazwa: Ekonomia niestacjonarne magisterskie
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Ekonomia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Ekonomia niestacjonarne magisterskie - semestr 1
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - moduł w zakresie finansów - semestr 2
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - moduł w zakresie finansów - semestr 3
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - moduł w zakresie finansów - semestr 4
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - semestr 2

Pozostałe toki nauczania

Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Ekonomia menedżerska - semestr 1
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Ekonomia menedżerska - semestr 2
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Ekonomia menedżerska - semestr 3
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Ekonomia menedżerska - semestr 4
Ekonomia niestacjonarne mgr - Funkcjonowanie i finansowanie sektora ekonomii społecznej - semestr 1
Ekonomia niestacjonarne mgr - Funkcjonowanie i finansowanie sektora ekonomii społecznej - semestr 2
Ekonomia niestacjonarne mgr - Funkcjonowanie i finansowanie sektora ekonomii społecznej - semestr 3
Ekonomia niestacjonarne mgr - Funkcjonowanie i finansowanie sektora ekonomii społecznej - semestr 4
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Metody ilościowe analizy makroekonomicznej - semestr 1
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Metody ilościowe analizy makroekonomicznej - semestr 2
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Metody ilościowe analizy makroekonomicznej - semestr 3
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Metody ilościowe analizy makroekonomicznej - semestr 4
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Polityka społeczna - semestr 1
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Polityka społeczna - semestr 2
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Polityka społeczna - semestr 3
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Polityka społeczna - semestr 4
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Modele i analiza rozwoju gospodarczego - semestr 1
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Modele i analiza rozwoju gospodarczego - semestr 2
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Modele i analiza rozwoju gospodarczego - semestr 3
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Modele i analiza rozwoju gospodarczego - semestr 4
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Systemy i procesy logistyczne - semestr 1
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Systemy i procesy logistyczne - semestr 2
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Systemy i procesy logistyczne - semestr 3
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Systemy i procesy logistyczne - semestr 4
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Zarządzanie gospodarką miejską i regionalną - semestr 1
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Zarządzanie gospodarką miejską i regionalną - semestr 2
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Zarządzanie gospodarką miejską i regionalną - semestr 3
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Zarządzanie gospodarką miejską i regionalną - semestr 4
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - moduł w zakresie ekonomii menedżerskiej - semestr 2
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - moduł w zakresie ekonomii menedżerskiej - semestr 3
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - moduł w zakresie ekonomii menedżerskiej - semestr 4
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza - semestr 1
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza - semestr 2
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza - semestr 3
Ekonomia niestacjonarne magisterskie - Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza - semestr 4

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z ekonomii
Magisterium z ekonomii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ekonomia studiów drugiego stopnia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętność wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej. Absolwent jest przygotowany do opracowywania różnych projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą. Posiada wiedzę potrzebną do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego a także wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017 r. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 21.03.2017 r.