Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: 4-PRK-S-GPI-L-D35
  Nazwa: Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 - letnie
Kierunki: Gospodarka przestrzenna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne - semestr 1
Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne - semestr 2
Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne - semestr 3
Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne - semestr 4
Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne - semestr 5
Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne - semestr 6
Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne - semestr 7

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Inżynierskie z gospodarki przestrzennej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskujący tytuł zawodowy inżyniera posiada wszechstronne i gruntowne przygotowanie do pracy zawodowej oraz podjęcia studiów II stopnia. Jest przygotowany do rozstrzygania o tym jak gospodarować przestrzenią i w przestrzeni, aby zaspokoić potrzeby jednostki i społeczeństwa w długiej perspektywie. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia analiz wielkości i rozmieszczenia w przestrzeni podstawowych elementów jej zagospodarowania oraz określenia znaczenia tych elementów dla funkcjonowania oraz rozwoju środowiska życia i gospodarowania człowieka. Posługuje się specjalistycznym językiem zapewniającym komunikatywność zawodową, stosuje zasady etyki zawodowej, realizuje cele i działania z uwzględnieniem odpowiedzialności za przyszłość przestrzeni. Jest przygotowany do pracy w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu:

- kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami oraz wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego;

- opracowania koncepcji zagospodarowania terenu i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- opracowania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania;

- sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego;

- przygotowywania ofert inwestycyjnych;

- planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów obsługi transportu;

- współpracy przy opracowywaniu planów rewitalizacji;

- stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w:

- pracowniach projektowych

- zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

- jednostkach administracji samorządowej i rządowej

- agencjach nieruchomości

- firmach konsultingowych, doradczych i innych firmach otoczenia biznesu.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)