Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie stacjonarne magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: 4-PRK-S-Z-M-D2
  Nazwa: Zarządzanie stacjonarne magisterskie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Zarządzanie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze publicznym - semestr 1
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze publicznym - semestr 2
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze publicznym - semestr 3
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze publicznym - semestr 4
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze rolnym - semestr 1
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze rolnym - semestr 2
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze rolnym - semestr 3
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Zarządzanie w sektorze rolnym - semestr 4
Zarządzanie stacjonarne magisterskie semestr 1
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - moduł w zakresie logistyki w biznesie - semestr 2
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - moduł w zakresie logistyki w biznesie - semestr 3
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - moduł w zakresie logistyki w biznesie - semestr 4
Zarządzanie stacjonarne magisterskie semestr 2
Zarządzanie stacjonarne magisterskie semestr 3
Zarządzanie stacjonarne magisterskie semestr 4
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Logistyka w biznesie - semestr 1
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Logistyka w biznesie - semestr 2
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Logistyka w biznesie - semestr 3
Zarządzanie stacjonarne magisterskie - Logistyka w biznesie - semestr 4

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z zarządzania
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Zarządzanie studiów drugiego stopnia posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Znajomość języków obcych na poziomie B2+ pozwala absolwentowi na funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni gospodarczej i instytucjonalnej. Absolwent może realizować swoje zawodowe ambicje w każdej organizacji w sektorze publicznym i prywatnym, zgłaszającej zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską na różnych poziomach zarządzania. Studia przygotowują do założenia własnej organizacji, aktywności w organizacjach sektora publicznego, w tym także prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej.

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017 r. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 21.03.2017 r.