Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Chemia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: 7-PRK-CH-S.M.2
  Nazwa: Chemia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Chemia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Chemii (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Chemia, II stopień, 2-letnie, 1 semestr
Chemia, II stopień, 2-letnie, 2 semestr
Chemia, II stopień, 2-letnie, 3 semestr
Chemia, II stopień, 2-letnie, 4 semestr

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z chemii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada ugruntowaną wiedzę z chemii, biegłość w obszarze chemii biologicznej oraz zna metodologię rozwiązywania problemów naukowych.

Zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, w firmach farmaceutycznych itp.

Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku chemia zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 32 (protokół) Rady Wydziału Chemii z dnia 12.04.2012