Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia, stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: 9-KRK-BW-II-D2
  Nazwa: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia, stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kierunki do
wyboru:
Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie kryzysowe
Jednostki: Wydział Prawa i Administracji (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Bezpieczeństwo wewnętrzne II st., 01
Bezpieczeństwo wewnętrzne II st., 02
Bezpieczeństwo wewnętrzne II st., 03
Bezpieczeństwo wewnętrzne II st., 04

Pozostałe toki nauczania

Bezpieczeństwo personalne I, BW II st., 02
Bezpieczeństwo personalne II, BW II st., 03
Bezpieczeństwo personalne III, BW II st., 04
Bezpieczeństwo publiczne I, BW II st., 02
Bezpieczeństwo publiczne II, BW II st., 03
Bezpieczeństwo publiczne III, BW II st., 04
Zarządzanie kryzysowe I, BW II st., 02
Zarządzanie kryzysowe II, BW II st., 03
Zarządzanie kryzysowe III, BW II st., 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów licencjackich/magisterskich

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z administracji
Magisterium z Bezpieczeństwa wewnętrznego
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów przygotowany jest do pracy w administarcji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwa. Absolwent studiów posiada określoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, związaną z umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi, pracy zespołowej czy komunikacji z otoczeniem.

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 32 (protokół) Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12.04.2012