Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stres i sytuacje trudne 2.5-STRES-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Sapolsky R. (2011). Dlaczego zebry nie mają wrzodów: W-wa: PWN

Heszen I. (2013). Psychologia Stresu. W-wa:Pwn

Terelak, J.F. (2008). Człowiek i stres: Koncepcje, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory. Bydgoszcz: Branta.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Derbis, R. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów i wypalenia zawo-dowego. (wspólnie z Baka, Ł.). CzasopismoPsychologiczne,2.,277-287.

2. Derbis, R. (2012). Zasoby w relacji stresory - jakość życia strażaków, Forum Psychologiczne,1, 119-138.

3. Derbis, R. (2013). Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy - zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory - emocje. (wspólnie z Ł. Baką), Psychologia Społeczna.: ,3, 191-205.

4. Derbis R.,. (2016). Relations between Parenting Stress, Attachment, and Life Satisfaction in Mothers of Adolescent Children Polish. (wspólnie z Lubiewska, K.) Journal of Applied Psychology,2, 87 -112.,

Efekty uczenia się:

iedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować podstawowe pojęcia z problematyki stresu

• scharakteryzować główne modele stresu

• zrozumieć związki stresu, zachowania człowieka i zaburzeń psychosomatycznych

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• wytłumaczyć mechanizmy reakcji stresowych

• zastosować wiedzę o modelach stresu do identyfikacji stresorów i radzenia sobie z nimi

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość mechanizmów stresu i ich związków ze środowiskiem

• gotowość do buforowania stresorów w różnych sytuacjach trudnych

• zaangażowanie w propagowanie sposobów radzenia sobie ze stresem

• odpowiedzialność w pomaganiu osobom dotkniętym stresem chronicznym oraz dotkniętych syndromem PTSD

Metody i kryteria oceniania:

POSOBY WERYFIKACJI

• ocena odpowiedzi na pytania dotyczące lektur zadawane przez

prowadzącego w trakcie ćwiczeń

• ocena udziału dyskusji w małych grupach

• referat, prezentacja ( student w razie więcej niż dwóch

nieobecności może starać się o zgodę prowadzącego na taką

dodatkową pracę , która zwiększy jego szansę na zaliczenie

przedmiotu)

• pozytywny wynik kolokwium, które można poprawiać tylko raz (brak

możliwości poprawy oceny pozytywnej)

• maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Zakres tematów:

A. Problematyka ćw./lab./kon./sem.:

1. Koncepcje teoretyczne stresu

2. OUN, AUN i UH a stres

3. Stresory w pracy

4. Stres ryzykantów

5. Stres w konflikcie rodzina-praca i praca rodzina

6. Wsparcie społeczne

7. Zaangażowanie w pracę i wypalenie zawodowe w modelach stresu

8. Stres a zaburzenia psychosomatyczne

9. Źródła , objawy i radzenie sobie z PTSD

10. Stres a funkcje poznawcze i procesy afektywne

11. Stres i osobowość

12. Stres a zasoby i radzenie sobie ze stresem

Metody dydaktyczne:

• rozwiązywanie zadań problemowych pojedynczo oraz w małych

grupach i prezentowanie wyników całej grupie

konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w

indywidualnych przypadkach)

• prezentacje grupowe (fakultatywnie)

• rozwiązywanie zadań problemowych pojedynczo oraz w małych

grupach i prezentowanie wyników całej grupie

• polemiki w małych grupach na forum całej grupy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 211
Romuald Derbis 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.