Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konteksty pomocy psychologicznej 2.5-KONTEKST-Z
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

wykorzystywana podczas zajęć

Santorski, J. (1993). ABC pomocy psychologicznej. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza

Padesky, C.A., Greenberg, D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

studiowana samodzielnie przez studenta

Czabała, J. C. (2008). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kotller, J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Grzesiuk, L. (red.) (2000). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we PWN.

Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu sytuacji pomocowych i kryzysowych na poziomie rozszerzonym

• Posługiwać się wiedzą teoretyczną w obszarze działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii

• Wykazywać się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu źródeł zaburzeń, dysfunkcji wymagających udzielenia pomocy psychologicznej

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Pogłębionego obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji, analizowania motywów i wzorów zachowań osób potrzebujących pomocy psychologicznej

• Diagnozowania wybranych cech i właściwości z wykorzystaniem wybranych technik

• Prowadzenia rozmowy z osobą poszukującą/ potrzebującą pomocy psychologicznej

W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Gotowość do realizowania zadań zespołowych, zaangażowanie we współpracę

• Gotowość do określania priorytetów, identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem psychologa

• Gotowość do zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegania i formułowania problemów moralnych i etycznych związanych z pracą

Metody i kryteria oceniania:

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Zakres tematów:

1. Ustalenie kontaktu terapeutycznego z pacjentem.

2. Sytuacje trudne w kontakcie z pacjentem.

3. Praca nad kontaktem z pacjentem zaburzonym psychicznie i chorym psychicznie.

4. Zrozumienie problemu pacjenta.

5. Konceptualizacja poznawcza problemu pacjenta.

6. Model poznawczy pacjenta. Myśli automatyczne, przekonania, postawy i zasady pacjenta.

7. Rozpoznawanie myśli automatycznych.

8. Praca z pacjentem nad rozpoznawaniem myśli automatycznych. Ujawnianie myśli automatycznych.

9. Rozpoznawanie sytuacji problemowych przez pacjenta. Odróżnianie myśli automatycznych od interpretacji.

10. Rozpoznawanie emocji pacjenta. Odróżnianie myśli automatycznych od emocji. Rozróżnianie emocji. Trudności w szacowaniu nasilenia emocji. Pomoc psychologiczna i jej formy.

Metody dydaktyczne:

• elementy wykładu

• konsultacje

• analiza przypadków

• dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:45 - 13:15, sala 211
Angelika Kleszczewska-Albińska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.