Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychobiologia 2.5-PSBIOL-K
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bargiel Z., Święcka E. (2000). Instrukcja do ćwiczeń z fizjologii zwierząt. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

2. Kalat, J.W. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

3. Sadowski, B. (2001). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN.

Literatura dodatkowa:

1. Jośko-Ochojska J. (2016). Traumatyczne przeżycia matki ciężarnej a zdrowie jej dziecka. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 15 Nr 3, 117-129

2. Sowa J., Hess G. (2015). Stres a plastyczność mózgu. Wszechświat, t. 116, nr 1-3/2015, 15-21

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Zna terminologię biomedyczną używaną w psychologii.

• Ma (w wybranym zakresie) wiedzę o biologicznych uwarunkowaniach zaburzeń związanych ze sferą zachowania się człowieka.

• Posiada znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka.

Umiejętności

• Potrafi wyszukiwać, przetwarzać i interpretować informacje na temat zachowania człowieka.

• Potrafi, po przygotowaniu, odbyć ustne wystąpienie na zadany temat.

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• Ma świadomość konieczności uzupełniania rosnącej wiedzy o funkcjonowaniu bio-psycho-społecznym człowieka.

• Akceptuje istnienie stanów patologicznych i dysfunkcji wpływających na sposób zachowania człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach w wymiarze nie przekraczającym 2 nieusprawiedliwionych nieobecności. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona tylko poprzez okazanie zwolnienia lekarskiego. Zaliczenie nieusprawiedliwionej nieobecności odbywa się indywidualnie, po wcześniejszym ustaleniu formy zaliczenia z prowadzącym zajęcia.

2. Zaliczenie dwóch kolokwiów w formie testu jednokrotnego wyboru.

3. Aktywność na zajęciach może wpłynąć na podwyższenie oceny z kolokwium w danym bloku.

Zakres tematów:

1. Budowa i funkcje komórki nerwowej. Omówienie zagadnień związanych z przewodnictwem impulsów nerwowych.

2. Budowa anatomiczna i funkcjonalna ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, plastyczność układu nerwowego oraz rola odruchów w interakcji człowiek-otoczenie.

3. Budowa anatomiczna i funkcjonalna mózgu.

4. Percepcja zmysłowa, a funkcjonowanie człowieka.

5. Neurofizjologiczne podłoże stresu.

6. Emocje i popędy w ujęciu fizjologicznym.

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne

2. Praca z tekstem

3. Dyskusja w grupie

4. Praca w grupach

5. Ćwiczenia praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM, sala 311
Andrzej Wolski 20/ szczegóły
3 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Wiktoria Kubiec 24/ szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Wiktoria Kubiec 21/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.