Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy psychodietetyki 2.5-FAK235
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a805c42eba6d442acb4ff0b8368013796%40thread.tacv2/conversations?groupId=a939c88b-e700-4531-a40f-4341adfdde23&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. N. Ogińska-Bulik, N. Wiem, co jem? Psychologia nadmiernego jedzenia i odchudzania się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

2. Jarosz, M. Praktyczny podręcznik dietetyki, Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, 2010.

3. Maine, M., B. McGilley, B., Bunnell, D. Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost pomiędzy teorią a praktyką. Elsevier, 2019.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

4. Rollnick, S., Miller, W. (2014)Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: WUJ.

5. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10.

6. Brytek-Matera, A. (2020) Psychodietetyka. Warszawa: PZWL

B. Literatura uzupełniająca:

1. Pink, D. (2016) Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację. Wydawnictwo Studio EMKA.

2. Malinowska A. Profil psychologiczny i terapia osób z zaburzeniami odżywiania (zarys problemu, epidemiologia, terapia behawioralna i inne metody leczenia) w PSYCHODIETETYKA WE WSPÓŁCZESNYM PORADNICTWIE ŻYWIENIOWYM red. Grajek M, Mitera A. Wydawnictwo Uczelni Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

3. Ostrowski B, Malinowska A, Budzyńska A, Nowakowska–Duława E, Hartleb M. Wpływ diety wegetariańskiej na występowanie objawów gastroenterologicznych. Pediatria i Medycyna Rodzinna. 2018: 14 (4); 402 – 406.

4. Jaruga S, Malinowska A, Wanat G, Grajek M. Wpływ programowania metabolicznego na wybrane aspekty zdrowotne noworodków. W: „Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce.” Red: dr Baran M, dr inż. Nyćkowiak J. Młodzi Naukowcy. Poznań 2018; 52 – 56.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student charakteryzuje wybrane zaburzenia odżywiania się i karmienia.

Student charakteryzuje rodzinę psychosomatyczną.

Student zna podstawowe interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń odżywiania się i karmienia oraz w przypadkach jedzenia emocjonalnego.

Umiejętności

Student potrafi przeprowadzić wywiad pod kątem zaburzeń odżywiania i karmienia.

Student potrafi używać dialogu motywującego.

Student potrafi przeprowadzić trening behawioralny.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi współpracować z dietetykiem, nakierować go na specyficzne potrzeby pacjenta, dawać i otrzymywać informacje zwrotne.

Metody i kryteria oceniania:

Ćw.:

• Oceny cząstkowe:

• analiza przypadku w grupie

• Projekt końcowy:

• Studium przypadku przygotowane i opisany przez studentów - przygotowanie projektu

• Zaliczenie z oceną:

• kolokwium zaliczeniowe – pytania zamknięte.

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Kryterium oceny z kolokwium pisemnego:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dostateczna plus: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 80% punktów

• ocena dobra plus: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 95% punktów

Zakres tematów:

A. Problematyka ćw.:

1. Case studies dotyczące

a. Zaburzeń odżywiania się

b. Zaburzeń karmienia

c. Otyłości

2. Wybrane kwestionariusze do przesiewowych badań w kierunku zaburzeń odżywiania się.

3. Jedzenie emocjonalne.

4. Elementy uważności w jedzeniu.

5. Trening behawioralny w jedzeniu.

6. Podstawy żywienia.

7. Wpływ żywienia na przebieg wybranych chorób i zaburzeń.

8. Otyłość – przyczyny, skutki, motywacja do zmiany. Dialog motywujący.

Metody dydaktyczne:

• wykłady

• konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

• praca podczas ćwiczeń

• konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

• realizowane projekty i zadania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Malinowska 35/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.