Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dlaczego niektóre związki trwają dłużej a niektóre krócej 2.5-FAK207-Z1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0e7d0d59d399459bbc5d277cff5b7526%40thread.tacv2/conversations?groupId=bdf66d52-3aa2-42d8-b052-7c158944e5c3&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

B. Wojciszke (2019) Psychologia miłości, Gdańsk: GWP

Nęcki, Z. (1996). Atrakcyjność wzajemna. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P., (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: student powinien nabyć wiedzę o podstawach funkcjonowania związków partnerskich / małżeńskich, znać proces rozwoju relacji intymnej, zasady prawidłowej komunikacji z partnerem oraz zasobów i zagrożeń wpływających na jakość związku

UMIEJĘTNOŚCI: Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji małżeńskich

analizuje mechanizmy wpływu rodziny na funkcjonowanie

jednostek w dzieciństwie i dorosłości

KOMPETENCJE/POSTAWY: student powinien mieć świadomość konieczności stałego uzupełniania wiedzy. Powinien się cechować postawą otwartości na różnego rodzaju problemy i uzyskać kompetencje wstępnego ich diagnozowania, powinien posiadać znajomość zasad procesu mediacji rodzinnych.

Metody i kryteria oceniania:

pisemne kolokwium na platformie moodle

Zakres tematów:

1. Różnice psychiczne między mężczyzną, a kobietą

2. Składniki miłości i rozwój związku miłosnego

3. Dojrzałość osobowa w związku

4. Komunikacja w bliskim związku dwojga ludzi

5. Znaczenie doświadczeń z okresu dzieciństwa w budowaniu bliskich relacji

6. Znaczenie współżycia seksualnego w budowaniu więzi

7. Role pełnione w związku przez partnerów

8. Relacje z pozostałymi członkami rodziny partnera

Metody dydaktyczne:

praca w grupach

burza mózgów

krytyczna analiza tekstu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zofia Kardasz 31/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.