Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wychowawcza 2.5-PSWYCH
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab8243ca69cc24f8dbe4b0558393c4a31%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6a73413-27a1-448c-9025-2be1a5525b12&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupełniająca: Biddulph, S. (2014). Wszystkie sekrety szczęśliwego dzieciństwa. Poznań: Rebis
Forward, S., Buck, C. (2010). Toksyczni rodzicie. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Dryden, G., Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu się. Poznań: Zysk i S-ka.
J. Medina, (2012). Jak wychować szczęśliwe dziecko. Wszystko, co powinniście wiedzieć o rozwoju waszego malucha. Wyd. Literackie,
Kraków
R. Carlson. (1995). Dzieci, rodzice i szczęście. O sztuce dziecięcej radości, Łódź.
Ziemska M., (2009). Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna
Rodzaj zajęć przedmiotu: obowiązkowe
Tryb prowadzenia: Realizowany zdalnie
Założenia: Poznanie problematyki psychologii wychowawczej oraz jej zastosowania na gruncie rodzinnym oraz szkolnym
Literatura:

Brzezińska, A. (2000), Psychologia wychowania, W: Strelau, J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T.3, Gdańsk: GWP

Sędek, G. (2000). Psychologia kształcenia, W: Strelau, J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T.3, Gdańsk: GWP

Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z., (2002), Psychologia wychowawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dembo, M.,H., (1997), Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa: WSiP.

Bąbel, P., Wiśniak, M. (2015). 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć żeby nauczyć. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii wychowania

2) wyjaśnia mechanizmy wpływu wychowawczego, odwołując się do podstawowych koncepcji psychologicznych

3) wskazuje aspekty środowiska rodzinnego ważne dla rozwoju dziecka

4) opisuje typologie postaw i stylów wychowawczych rodziców i nauczycieli

5) wskazuje rodzaje i przyczyny trudności wychowawczych

Umiejętności:

1) wykorzystuje wiedzę o mechanizmach wpływu wychowawczego do wyjaśniania konkretnych zachowań dzieci i młodzieży

2) planuje oddziaływania wychowawcze

Kompetencje (postawy):

1) ma świadomość możliwości i potrzeby ingerencji wychowawczej

2) szanuje podmiotowość dzieci i wychowawców

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa z wykładu zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 50% +1 punktów

ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii wychowawczej: pojęcie wychowania, zadania psychologii wychowania)

2.Procesy uczenia się w różnych nurtach psychologicznych: behawioryzm, psychologia poznawcza, psychologia humanistyczna

3. Mnemotechniki

4. Postawy rodzicielskie.

5. Trudności wychowawcze i kompetencje nauczyciela/wychowawcy

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z elementami aktywizacji studentów

2. Prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zofia Kardasz 50/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.