Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka jakościowa i ilościowa - teoria i praktyka wybranych metod diagnostycznych w obrębie psychologii klinicznej dzieci i osób dorosłych 2.5-WFAK87
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupełniająca: 1. Mordarski S., Mróz B. (2008). Wpływ skutecznego leczenia bólu na rozumienie świata i własnego cierpienia oraz jakości życia u pacjentek z nieuleczalną chorobą nowotworową. Ból - Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 9, 102-107.
2. Mróz B. (2007). Wskaźniki poziomu neurotyzmu członków grupy jako przykład zaburzających relacji w systemie komunikacji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina, 62, 18, 5, 162–165.
3. Sęk H. (red.). (2013). Psychologia kliniczna. Tom 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4. Stemplewska-Żakowicz K. (2011). Diagnoza psychologiczna: diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rodzaj zajęć przedmiotu: fakultatywne
Założenia: Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu osobowościowej i klinicznej diagnozy psychologicznej oraz zasady prowadzenia procesu diagnostycznego w kontekście wybranych teorii osobowości, w tym również umiejętność posługiwania się wybranymi metodami psychologicznymi w praktyce zawodowej. Zasadniczym celem zajęć w zakresie umiejętności jest przygotowanie studentów do praktycznego zastosowania wybranych narzędzi psychologicznych. Zaprezentowane treści będą podejmowały, w każdym z tych wymiarów, sferę etyki zawodowej.
Literatura:

1. Braun-Gałkowska M. (2007). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

2. Filipiak M., Paluchowski Wł.J., Zalewski B., Tarnowska M. (red.) (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

3. Hornowska E. (2001). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4. Martowska K. (2012). Lista Przymiotnikowa ACL – Harrison G. Gough, Alfred B. Heilbrun, Jr. Polska normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

5. Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

6. Paluchowski Wł.J. (2007). Diagnoza psychologiczna: proces - narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

7. Życińska J., Januszek M. (2011). Test Sensu Życia (Purpose in Life Test PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholic-ka: analiza psychometryczna. Czasopismo Psychologiczne, 17 (1), 133–141.

Metody i kryteria oceniania:

• zaliczenie z oceną

- ocena dostateczna: jeżeli student uzyska powyżej 60% punktów

- ocena dobra: jeżeli student uzyska 75% punktów

- ocena bardzo dobra: jeżeli student uzyska powyżej 90% punktów

Zakres tematów:

1. Badanie i interpretowanie funkcjonowania człowieka a kontekst wybranych teorii osobowości.

2. Pojęcie diagnozy klinicznej. Proces diagnostyczny jako relacja społeczna, zachodząca w określonym czasie i tle.

3. Schematy i struktura diagnozy klinicznej: model nozologiczny, model funkcjonalny.

4. Formułowanie hipotez diagnostycznych, postępowanie diagnostyczne związane z podejściem ilościowym i jakościowym, kształtowanie krytycznego podejścia do badań.

5. Metody służące diagnostyce klinicznej:- obserwacja kliniczna (gabinetowa, szpitalna); - rozmowa kliniczna;- wywiad kliniczny;- metody do badania potencjału intelektualnego (testy inteligencji);- testy psychologiczne (metody ilościowe);- metody kwestionariuszowe (osobowościowe i inne);- metody projekcyjne i inne metody jakościowe;- narzędzia do badania deficytów w obrębie zmian organicznych;- analiza wytworów osób badanych (wytwory literackie, plastyczne, muzyczne, inne).

6. Dobór adekwatnych do problemów psychologicznych narzędzi diagnostycznych. Przegląd różnych metod psychologicznych, zastosowanie i interpretacja.

7. Błędy diagnostyczne i interpretacyjne. Możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem metod diagnostycznych.

8. Umiejętność integrowania danych empirycznych pochodzących z różnych źródeł i ich interpretacja w świetle teorii.

9. Promowanie standardów postępowania diagnostycznego.

10. Wymiar etyczny w postępowaniu diagnostycznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Mróz 27/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.