Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-DIE-D3-P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Zimbardo, P. G., Gerrig, R.J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brytek-Matera, A. (red.) (2020). Psychodietetyka. Warszawa: PZWL.


Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z dziedziną psychologii, zwłaszcza z: (a) jej korzeniami i osobami, które włożyły niezaprzeczalny wkład w rozwój dziedziny, (b) podstawową terminologią i koncepcjami, (c) podstawowymi problemami i wynikami badań. Wkład w rozwój cech niezbędnych do rozumienia i stosowania metody naukowej, zwłaszcza: (a) zrozumienia metod badawczych, (b) nabycia umiejętności krytycznego myślenia, (c)stymulowania ciekawości poznawczej w obszarze analizy zachowania człowieka

Ukształtowanie u studenta podstawowych umiejętności dla adekwatnego do sytuacji wykorzystywania wiedzy psychologicznej w codziennych sytuacjach życiowych

Kształtowanie gotowości do pracy z w sytuacjach wymagających uwzględnienia wiedzy psychologicznej

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do psychologii

2. Procesy sensoryczne

3. Percepcja i uwaga

4. Emocje

5. Motywacja

6. Pamięć

7. Uczenie się

8. Myślenie

9. Osobowość

10. Stres i zdrowie

Literatura:

Zimbardo, P. G., Gerrig, R.J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brytek-Matera, A. (red.) (2020). Psychodietetyka. Warszawa: PZWL.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi:

• wykorzystać terminologię używaną w psychologii;

• ma uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki psychologii (zna główne szkoły, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych);

• ma wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu w odniesieniu do specyfiki własnego zawodu

• posiada wiedzę o wpływie na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz jej odbiorze, w aspekcie mechanizmów psychologicznych

Umiejętności

Student potrafi:

• wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz własnej dyscypliny naukowej w celu analizy złożonych problemów, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

• potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami i grupą docelową

• potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne

Student jest gotowy aby:

• realizować zadania zawodowe; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wy-trwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; angażuje się we współpracę;

• jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dyle-maty etyczne związane z własną i cudzą pracą;

• potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Metody i kryteria oceniania:

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca własna, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Kleszczewska-Albińska
Prowadzący grup: Angelika Kleszczewska-Albińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Literatura uzupełniająca:

Zimbardo, P. G., Gerrig, R.J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brytek-Matera, A. (red.) (2020). Psychodietetyka. Warszawa: PZWL.

Założenia:

Zapoznanie studenta z dziedziną psychologii, zwłaszcza z: (a) jej korzeniami i osobami, które włożyły niezaprzeczalny wkład w rozwój dziedziny, (b) podstawową terminologią i koncepcjami, (c) podstawowymi problemami i wynikami badań. Wkład w rozwój cech niezbędnych do rozumienia i stosowania metody naukowej, zwłaszcza: (a) zrozumienia metod badawczych, (b) nabycia umiejętności krytycznego myślenia, (c)stymulowania ciekawości poznawczej w obszarze analizy zachowania człowieka

Ukształtowanie u studenta podstawowych umiejętności dla adekwatnego do sytuacji wykorzystywania wiedzy psychologicznej w codziennych sytuacjach życiowych

Kształtowanie gotowości do pracy z w sytuacjach wymagających uwzględnienia wiedzy psychologicznej

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z dziedziną psychologii, zwłaszcza z: (a) jej korzeniami i osobami, które włożyły niezaprzeczalny wkład w rozwój dziedziny, (b) podstawową terminologią i koncepcjami, (c) podstawowymi problemami i wynikami badań. Wkład w rozwój cech niezbędnych do rozumienia i stosowania metody naukowej, zwłaszcza: (a) zrozumienia metod badawczych, (b) nabycia umiejętności krytycznego myślenia, (c)stymulowania ciekawości poznawczej w obszarze analizy zachowania człowieka

Ukształtowanie u studenta podstawowych umiejętności dla adekwatnego do sytuacji wykorzystywania wiedzy psychologicznej w codziennych sytuacjach życiowych

Kształtowanie gotowości do pracy z w sytuacjach wymagających uwzględnienia wiedzy psychologicznej

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do psychologii

2. Procesy sensoryczne

3. Percepcja i uwaga

4. Emocje

5. Motywacja

6. Pamięć

7. Uczenie się

8. Myślenie

9. Osobowość

10. Stres i zdrowie

Literatura:

Zimbardo, P. G., Gerrig, R.J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brytek-Matera, A. (red.) (2020). Psychodietetyka. Warszawa: PZWL.

i materiały dostępne na platformie Moodle

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.