Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.3.08.D5.02-INPPRD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym I
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Trempała J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa [wybrane rozdziały]

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar [wybrane rozdziały]

Pełny opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: student posiada wiedzę na temat przedmiotu, aparatu pojęciowego oraz teoretycznych koncepcji współczesnej psychologii rozwoju człowieka; zna teorie opisujące i wyjaśniające uwarunkowania, przebieg, mechanizmy oraz efekty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

- w zakresie umiejętności: student posiada umiejętność aplikowania wiedzy z zakresu psychologii rozwoju do opisu, wyjaśniania i rozwiązywania problemów odnoszących się do konkretnych sytuacji z życia codziennego oraz przekazywania tej wiedzy w sposób komunikatywny w języku ogólnie zrozumiałym.

- w zakresie kompetencji : student opanuje podstawy krytycznego myślenia w odniesieniu do norm rozwojowych oraz cechuje go wrażliwość etyczna

Literatura:

Trempała J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa [wybrane rozdziały]

Schaffer H. R. (2007). Psychologia dziecka, Warszawa 2007.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.2, Warszawa: PWN

Schaffer H. R. (2007). Psychologia dziecka, Warszawa 2007.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.2, Warszawa: PWN

Literatura dodatkowa w czasie epidemii COVID-19

1. Skiba, J. (2014). Myśl Lwa Wygotskiego we współczesnej edukacji małego dziecka. W: A. Kamińska, K. Denek, P. Oleśniewicz. (red.) Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas (s. 3017-316).

2. Bąk, A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

3. Wojtasik, Ł. (2015). Mama, tata, tablet. O tym, kiedy i jak udostępniać dzieciom tablet i smartfon. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu psychologii rozwoju człowieka oraz zastosować tę wiedzę we własnej dyscyplinie

• Posługiwać się na poziomie rozszerzonym wiedzą o dziecku w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jego cechach, funkcjonowaniu w wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, rówieśniczych) oraz znać historyczną ewaluację poglądów na temat dzieciństwa.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność:

• pogłębionej obserwacji, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych dotyczących rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

• samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenie się przez całe życie i ukierunkowywania innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Umiejętność krytycyzmu wobec odbieranej treści

• przekonanie o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Egzamin pisemny po II semestrze przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Kardasz, Wiktoria Kubiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.