Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencja pozytywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK190 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencja pozytywna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia będą przeglądem podstawowych teorii i wyników badań empirycznych na temat źródeł i efektów dobrostanu psychicznego. Centralnym zagadnieniem rozstrzyganym w trakcie zajęć będzie kwestia możliwości podnoszenia dobrostanu psychicznego. Duża część uwagi będzie poświęcona koncepcji szczęścia wywodzącej się z pogranicza nurtu eudajmonistycznego i hedonistycznego, które w połączniu tworzą kompleksowy obraz ludzkiego szczęścia, gdzie satysfakcja i pozytywne afekty uzupełniane są przez wartościowe cele i aktywność.

Pełny opis:

1) DOBROSTAN PSYCHICZNY W TEORIACH I BADANIACH EMIPIRYCZNYCH (korelaty dobrostanu)

2) WYBRANE KONCEPCJE DOBROSTANU PSYCHICZNEGO

 szczęście w teoriach obiektywnych i subiektywnych

 koncepcje stałego poziomu szczęścia

 motywacyjne koncepcje szczęścia

 Cebulowa Teoria Szczęścia

3) ZNACZENIE AKTYWNOŚCI CELOWEJ DLA DOBROSTANU PSYCHICZNEGO

 wpływ aktywności celowej na dobrostan psychiczny,

 właściwości aktywności celowej a dobrostan psychiczny

 model aktywności pozytywnej Sonji Lyubomirsky

 pozytywne interwencje jako przykład aktywności celowej

 aktywne składniki pozytywnych interwencji

4) PROJEKTOWANIE INTERWENCJI POZYTYWNYCH

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- Kaczmarek, Ł. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. Poznań. Zysk i S-ka.

- Czapiński, J. (2017). Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Layous, K., Chancellor, J., Lyubomirsky, S. (2014). Positive Activities as Protective factors Against Mental Health Conditions. Journal of Amnormal Psychology, 123(1), 3-12.

- Lyubomirsky, S. (2011). Wybierz szczęście. Naukowe metody budowania życia, jakiego pragniesz. Warszawa: Laurum.

- Lyubomirsky, S., Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22 (I), 57-62.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- Czapiński, J. (2005), (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN.

- Diener, E., Biswas-Diener, R. (2010). Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Sopot: Smak Słowa.

- Lyubomirsky, S., Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22 (I), 57-62.

- Mudyń, K., Maciuszek, J. (2010). O regulacyjnej funkcji celów życiowych w kontekście jakości życia. W: R. Derbis (red.), Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (s. 91-106). Częstochowa: Wyd. AKJ

- Linley, P.A., Joseph S.J. (2007), Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN

- Nes, R.B., Roysamb, E. (2016). Happiness in Behaviour Genetics: An Update on Heritability and Changeability. Journal of Happiness Study, 18(5),1533-1552

- Sheldon, K.M., Lyubomirsky, S. (2009). Change your Actions, Not Your Circumstances: An Experimental Test of the Sustainable Happiness Model: In: A.K. Dutt, B. Radcliff (red.), Happiness, Economics and politics: Towards a Multi-Disciplinary Approach (p. 324-342). Cheltenham: Edward Elgar.

- Zaleski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach fakultetu można zdobyć 60 punktów, z czego do zaliczenia koniecznych jest minimum 31.

Za aktywność na zajęciach należy się 10 punktów. Plan wdrożenia to maksymalnie 15 punktów, refleksja - 20 punktów, zaś zadanie dotyczące wiedzy o interwencjach 15 punktów.

Punktacja do oceny:

31-36 -dst

37-42 - dst plus

43-48 - db

49-54 - db plus

55-60 - bdb

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.