Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychoonkologia w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-KZK-006-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychoonkologia w teorii i praktyce
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Machnik-Czerwik
Prowadzący grup: Anna Machnik-Czerwik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a75bdcb07b14b0598e96997ab160ba3%40thread.tacv2/conversations?groupId=131aef47-5c01-44bf-9fcb-33fb9e9c7644&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

psychologia

Literatura uzupełniająca:

• Kübler-Ross E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Wydawnictwo: Media Rodzina.

• Mausch K. (2003). Wprowadzenie do psychoneuroimmunologii. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

• De Walden-Gałuszko K. (red) (1994). Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.


Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Założenia:

W zakresie wiedzy -poznanie i zrozumienie: podstawowych zadań psychoonkologii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami nauka, podstawowych pojęć, koncepcji wyjaśniających funkcjonowanie człowieka w trakcie procesu leczenia onkologicznego oraz zdrowienia, elementów diagnozy klinicznej oraz wybranych form pomocy psychologicznej pacjentowi choremu onkologicznie oraz jego rodzinie – rozumie wagę funkcjonowania chorego w wybranych relacjach oraz strukturach międzyludzkich.

W zakresie umiejętności -nabycie umiejętności krytycznej oceny modeli teoretycznych i praktycznych wykorzystywanych w psychoonkologii, umiejętność zastosowania narzędzi i interpretacji wyników badań w obrębie psychoonkologii oraz umiejętność prowadzenia rozmowy z chorym onkologicznie, obserwacji i diagnostyki.

W zakresie kompetencji - świadomość własnej wiedzy i umiejętności w poznanych obszarach oraz świadomość konieczności ciągłego rozwijania się; świadomość i odpowiedzialność w sytuacjach kontaktu z drugim człowiekiem.


Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie w obszar psychoonkologii

2. Nowotwór czy rak – wyjaśnienie pojęć

3. Komunikacja z pacjentem chorym onkologicznie

4. Funkcjonowanie pacjenta na różnych etapach procesu leczenia

5. Jakość życia chorych onkologicznie

6. Funkcjonowanie emocjonalne pacjentów i ich rodzin

7. Okres terminalny w chorobie nowotworowej

8. Formy wsparcia chorych onkologicznie

9. Praca z rodziną chorego

10. Proces żałoby-praca z osieroconymi

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć :

• Rogiewicz M. (red)(2015). Praktyczny podręcznik psychoonkologii dorosłych. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Prak-tyczna.

• Dodziuk A. (2001). Żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Psychologii Zdrowia.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• De Walden-Gałuszko K. (2000). U kresu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne MAKmed.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.