Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia globalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-KZK003 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia globalizacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Literatura uzupełniająca:

Barber, B.R. (2008). Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli.

Warszawa: Muza SA.

Senejko, A., Łoś, Z. (2016). Attitudes toward globalization and identity styles.

Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 19, 2, 315-332.

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.2-4eSkrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie psychologicznej wiedzy na temat procesów globalizacji i ich skutków dla poczucia jakości życia

- w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności rozpoznawania i mierzenia psychologicznych skutków globalizacji dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa oraz mierzenia postaw do globalizacji

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na negatywne i pozytywne konsekwencje globalizacji, uświadomienie ich związków ze stresem , rozwojem, bezpieczeństwem i swobodą działania

Pełny opis:

A. Problematyka

1. Procesy globalizacji

1.1. Pojęcie globalizacji

1.2. Pytania psychologii o globalizację

1.3. Psychologiczne płaszczyzny analizy procesów globalizacji

1.4. Źródła globalizacji

1.5. Przejawy globalizacji w życiu społecznym i ekonomii

2. Pozytywne i negatywne przejawy procesów globalizacji doświadczane

przez jednostkę

2.1. Globalizacja a szczęście i rozwój

2.2. Globalizacja i lęk

2.3. Globalizacja a bezpieczeństwo i zagrożenia

3. Globalizacja z perspektywy psychologii i etyki biznesu

4. Globalizacja i jakość życia człowieka

5. Psychologiczne miary globalizacji

5.1 Jakie przejawy procesów globalizacji może mierzyć psychologia

5.2. Skala doświadczania globalizacji (SDG

5.3. Skala postaw do globalizacji

Literatura:

Bauman, Z. (2000). Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Derbis, R., Pajestka, G. Jasiński, A. (2018). Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Doświadczania Globalizacji (SDG). Czasopismo Psychologiczne,3, 453-467.

Kowalik, S. (2015). Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji.

Warszawa: Sedno.

Łoś, Z., Senejko, A. (2013). Doświadczanie globalizacji diagnozowane

kwestionariuszem Świat-Ja, a style tożsamości młodzieży. W: M. Straś-Romanowska (red.), Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej (267-292). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: znać podstawowe koncepcje, źródła i cechy procesów globalizacji oraz ich potencjalne skutki dla poczucia jakości życia człowieka

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność rozpoznawania i mierzenia psychologicznych skutków globalizacji dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa oraz mierzenia postaw do globalizacji

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje: uwrażliwienie na negatywne i pozytywne konsekwencje globalizacji, ma świadomość ich związków ze stresem , rozwojem, bezpieczeństwem i swobodą działania

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

1. Kolokwium pisemne z podstawowej wiedzy na temat psychologii globalizacji. Test wielokrotnego wyboru. Do zaliczenia 50% popr.odp.+ 1.

2. Przyjęty przez prowadzącego esej lub prezentacja - na pod-stawie analizy literatury i/lub badań własnych z wykorzysta-niem skal do pomiaru psychologicznych aspektów globalizacji (doświadczanie globalizacji, postawy do globalizacji).

3. Aktywność na zajęciach

4. Max jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

• Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych (kolokwium, esej, aktywność, obecność) otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Derbis
Prowadzący grup: Romuald Derbis, Arkadiusz Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

psychologia

Literatura uzupełniająca:

Barber, B.R. (2008). Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli.

Warszawa: Muza SA.

Senejko, A., Łoś, Z. (2016). Attitudes toward globalization and identity styles.

Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 19, 2, 315-332.

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.2-4e


Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie psychologicznej wiedzy na temat procesów globalizacji i ich skutków dla poczucia jakości życia

- w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności rozpoznawania i mierzenia psychologicznych skutków globalizacji dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa oraz mierzenia postaw do globalizacji

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na negatywne i pozytywne konsekwencje globalizacji, uświadomienie ich związków ze stresem , rozwojem, bezpieczeństwem i swobodą działania

Pełny opis:

A. Problematyka

1. Procesy globalizacji

1.1. Pojęcie globalizacji

1.2. Pytania psychologii o globalizację

1.3. Psychologiczne płaszczyzny analizy procesów globalizacji

1.4. Źródła globalizacji

1.5. Przejawy globalizacji w życiu społecznym i ekonomii

2. Pozytywne i negatywne przejawy procesów globalizacji doświadczane przez jednostkę

2.1. Globalizacja a szczęście i rozwój

2.2. Globalizacja i lęk

2.3. Globalizacja a bezpieczeństwo i zagrożenia

3. Globalizacja z perspektywy psychologii i etyki biznesu

4. Globalizacja i jakość życia człowieka

5. Psychologiczne miary globalizacji

5.1 Jakie przejawy procesów globalizacji może mierzyć psychologia

5.2. Skala doświadczania globalizacji (SDG)

5.3. Skala postaw do globalizacji

Literatura:

Wykorzystywana podczas zajęć

Bauman, Z. (2000). Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy

Instytut Wydawniczy.

Derbis, R., Pajestka, G. Jasiński, A. (2018). Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Do-świadczania Globalizacji (SDG). Czasopismo Psychologiczne,3, 453-467.

Kowalik, S. (2015). Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji.

Warszawa: Sedno.

Łoś, Z., Senejko, A. (2013). Doświadczanie globalizacji diagnozowane

kwestionariuszem Świat-Ja, a style tożsamości młodzieży. W: M. Straś-Romanowska

(red.), Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej (267-292). Wrocław: Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studiowana samodzielnie przez studenta

Ledzińska, M. (2006). Globalizacja i transgresja. W: E. Aranowska, M. Goszczyńska

(red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności (s. 172-188). Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Teksty w języku angielskim dostarczone przez prowadzącego lub wyszukane przez studenta

Uwagi:

PSYCHOLOGIA I GLOBALIZACJA

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae9c09945e30b474989e21935a82eb18e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7f5000fd-fdf9-4888-b0d9-f0ea6db7d0e2&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.