Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia pozytywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-KZK007 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia pozytywna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

Jednolite magisterskie

Kierunek studiów:

Psychologia

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

3

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania:

Student posiada elementarną wiedzę z zakresu wprowadzanie do psychologii i psychologii ogólnej,w tym psychologii osobowości oraz emocji i motywacji. Ma gotowość do uczestnictwa w zajęciach o charakterze self-experience.

Literatura uzupełniająca:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:


- Czapiński, J. (2005), (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN.

- Diener, E., Biswas-Diener, R. (2010). Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Sopot: Smak Słowa.

- Lyubomirsky, S., Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22 (I), 57-62.

- Mudyń, K., Maciuszek, J. (2010). O regulacyjnej funkcji celów życiowych w kontekście jakości życia. W: R. Derbis (red.), Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (s. 91-106). Częstochowa: Wyd. AKJ

- Linley, P.A., Joseph S.J. (2007), Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN

- Nes, R.B., Roysamb, E. (2016). Happiness in Behaviour Genetics: An Update on Heritability and Changeability. Journal of Happiness Study, 18(5),1533-1552

- Sheldon, K.M., Lyubomirsky, S. (2009). Change your Actions, Not Your Circumstances: An Experimental Test of the Sustainable Happiness Model: In: A.K. Dutt, B. Radcliff (red.), Happiness, Economics and politics: Towards a Multi-Disciplinary Approach (p. 324-342). Cheltenham: Edward Elgar.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów - 15h

Konsultacje przedmiotowe 4h

Zaliczenie w sesji - 2h


Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury - 10h

Self-experience (sesja z interwencjami pozytywnymi) - 10h

Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej - 10 h

Założenia:

Przedstawienie założeń oraz podstaw teoretycznych i praktycznych psychologii

pozytywnej oraz rozwój własnych umiejętności treningowych. Podstawowe kompetencje to opanowanie problematyki szczęścia i sił człowieka, rozumienie istoty współcześnie pojmowanego dobrostanu oraz umiejętność zastosowania

w praktyce nabytej wiedzy.

Skrócony opis:

Zajęcia będą przeglądem podstawowych teorii i wyników badań empirycznych na temat źródeł i efektów dobrostanu psychicznego. Centralnym zagadnieniem rozstrzyganym w trakcie zajęć będzie kwestia możliwości podnoszenia dobrostanu psychicznego. Duża część uwagi będzie poświęcona koncepcji szczęścia wywodzącej się z pogranicza nurtu eudajmonistycznego i hedonistycznego, które w połączaniu tworzą kompleksowy obraz ludzkiego szczęścia, gdzie satysfakcja i pozytywne afekty uzupełniane są przez wartościowe cele i aktywność.

Pełny opis:

1) WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ

- Powstanie i perspektywa psychologii pozytywnej. Psychologia pozytywna

w stosunku do innych dziedzin psychologii oraz innych nauk

2) DOBROSTAN PSYCHICZNY W TEORIACH I BADANIACH EMIPIRYCZNYCH (korelaty dobrostanu)

- Dobrostan i dobre życie jako podstawowe obszary psychologii pozytywnej

3) WYBRANE KONCEPCJE DOBROSTANU PSYCHICZNEGO

- szczęście w teoriach obiektywnych i subiektywnych

- koncepcje stałego poziomu szczęścia

- motywacyjne koncepcje szczęścia

- Cebulowa Teoria Szczęścia

4) ZNACZENIE AKTYWNOŚCI CELOWEJ DLA DOBROSTANU PSYCHICZNEGO

- wpływ aktywności celowej na dobrostan psychiczny,

- właściwości aktywności celowej a dobrostan psychiczny

- model aktywności pozytywnej Sonji Lyubomirsky

- pozytywne interwencje jako przykład aktywności celowej

- aktywne składniki pozytywnych interwencji

4) WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ

- Siły i cnoty człowieka i ich kształtowanie

- Relacyjne czynniki szczęścia. Psychologia miłości

- Znacznie pracy dla poczucia szczęścia

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- Błońska, K. (2020). Aktywność celowa a dobrostan psychiczny. Opole: Uniwersytet Opolski.

- Kaczmarek, Ł. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. Poznań. Zysk i S-ka.

- Czapiński, J. (2017). Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Layous, K., Chancellor, J., Lyubomirsky, S. (2014). Positive Activities as Protective factors Against Mental Health Conditions. Journal of Amnormal Psychology, 123(1), 3-12.

- Lyubomirsky, S. (2011). Wybierz szczęście. Naukowe metody budowania życia, jakiego pragniesz. Warszawa: Laurum.

- Lyubomirsky, S., Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22 (I), 57-62.

Efekty uczenia się:

- Student zna najważniejsze koncepcje, teorie i osiągnięcia psychologii pozytywnej a także perspektywy jej rozwoju.

- Zna psychologiczne aspekty szczęścia i sił człowieka, rozumienie istotę

dobrostanu j jego społeczne znaczenie

- Student umie zastosować odpowiednie metody w badaniu rożnych aspektów dobrostanu, umie zaplanować plan rozwojowy (interwencje pozytywne) dla klienta, rozumie i umie zastosować podstawowe techniki psychologii pozytywnej

- Student wyrobił w sobie cechę pozytywności, zarówno poznawczej, emocjonalnej i motywacyjnej. Stara się być optymistyczny, cechuje się wiarą w możliwości udoskonalania ludzkiego życia i wiarą w człowieka i w wartości umanistyczne.

Student potrafi pozytywnie i konstruktywnie wpływać na innych ludzi.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach fakultetu można zdobyć 60 punktów, z czego do zaliczenia koniecznych jest minimum 31.

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (10%), test zaliczeniowy (40%) oraz esej opisujący aspekty merytoryczne pozytywnych interwencji oraz osobiste refleksje wynikające z self-experience (udział w sesji interwencji pozytywnych).

Punktacja do oceny:

31-36 -dst

37-42 - dst plus

43-48 - db

49-54 - db plus

55-60 - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błońska
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.