Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSREKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia reklamy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe mechanizmy i zasady odnoszące się do tworzenia kampanii reklamowych, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i psychologicznych.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1. Wprowadzenie do tematyki reklamy

2. Procesy poznawcze w reklamie

3. Motywacja i stany afektywne w reklamie

4. Marka i jej znaczenie w działaniach konsumenckich

5. Nośniki komunikatu reklamowego

6. Złożoność zachowań i decyzji konsumenckich

7. Badanie reklamy

Treści programowe ćwiczeń:

1. Planowanie i strategia kampanii reklamowej

2. Procesy uczenia się w reklamie

3. Procesy poznawcze w reklamie – spostrzeganie i uwaga

4. Procesy poznawcze w reklamie – pamięć

5. Zarządzanie emocjami w reklamie

6. Reklama społeczna i marketing społecznie zaangażowany

7. Marka i znak towarowy

8. Reklama niestandardowa

9. Ukryte przesłanie reklamy

10 – 12. Prezentacje projektów

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Albin, K.(2002). Reklama - przekaz, odbiór, interpretacja. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN (s.162-177)

Bralczyk, J. (2004). Język na sprzedaż. Gdańsk : GWP

Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP

Falkowski A., Tyszka T. (2001). Psychologia Zachowań Konsumenckich. Gdańska: GWP (rozdz. 5)

Glińska E., Florek M., i Kowalewska A. (2009). Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer (rozdz. 2,4,6,7)

Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: Rebis (rodz. 4, 10, 11, 14).

Hatalska, N. (2014). Cząstki przyciągania : jak budować niestandardowe kampanie reklamowe. Gliwice : Helion.

Pawełczyk P. (2015). Kampanie społeczne jako forma socjotechniki. Warszawa : Wolters Kluwer.

Maison, D. i Noga-Bogomilski, A. (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP (rozdz. 9, 10, 11)

Szromnik A. (2010). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer. (rozdz. 1,3,4,5)

Wierzchoń, M. i Orzechowski, J. (2011). Nowe trendy w reklamie: Między nauką a praktyką. Warszawa: Academica SWPS. (rozdz. 4, 8, 11)

DODATKOWO:

Sutherland, M., Sylvester, A. K., & Kranas, G. (2003). Reklama a umysł konsumenta: co działa, co nie działa i dla-czego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cone, S. (2010). Superslogany : słowa, które zdobywają klientów i zwolenników, a nawet zmieniają bieg historii. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Grochowska, A. (2009). Procesy kategoryzacji i zniekształcenia pamięciowe w reklamie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kowal-Orczykowska, A. (2007). W niewoli reklamy?: percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej. Oficyna Wydawnicza" Impuls".

Lindstrom, M. (2009). Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Heath, R. (2006). Ukryta Moc Reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki? Gdańsk: GWP.

Sutherland, M., Sylvester, A. K., & Kranas, G. (2003). Reklama a umysł konsumenta: co działa, co nie działa i dla-czego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zawadzka, A. M. (2006). Dlaczego przywiązujemy się do marki? Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• scharakteryzować różne formy przekazu medialnego;

• wymienić i opisać mechanizmy i zabiegi zastosowane w różnych materiałach reklamowych; • Egzamin pisemny

• Przedstawiona krytyczna analiza materiałów reklamowych K_W01

K_W05

K_W06

K_W07

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• ocenić i wybrać „dobre/złe” materiały reklamowe

• objaśniać mechanizmy działania reklamy

• wykorzystywać zaprezentowane na zajęciach treści • Ocena doboru treści oraz wykonania krytycznej analizy materiałów reklamowych K_U01

K_U02

K_U07

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość mechanizmów kierujących przekazem reklamowym

• gotowość do krytycznej analizy treści przekazów medialnych

• aktywność w zakresie analizy przekazów reklamowych • Ocena wywiązywania się z zadań

• Ocena systematyczności pracy

• Analiza studium przypadku K_K01

K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia wykładu:

• Egzamin pisemny

Formy zaliczenia ćwiczeń:

• Przygotowanie i przedstawienie projektu kampanii reklamowej wybranego produktu wraz z omówieniem zastosowanych mechanizmów reklamowych

Podstawowe kryteria:

• Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego

• Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu zaliczeniowego

• Poprawność merytoryczna argumentacji

• Kreatywność i krytyczność

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Walczak
Prowadzący grup: Radosław Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Kod teams: o6gayd9

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.