Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rodziny i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSRODZ-WYCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rodziny i wychowania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

7

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania:

Bardzo dobra znajomość wiedzy z psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia oraz z psychologii wychowania

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu psychologii rodziny oraz zastosować tę wiedzę w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

• Posługiwać się na poziomie rozszerzonym wiedzą o rodzinie, jej cechach, funkcjonowaniu, zadaniach w kontekście rozwojowym, kulturowym i społecznym oraz znać historyczną ewaluację poglądów na temat rodziny.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność:

• pogłębionej obserwacji, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych (w szczególności dotyczących systemu rodzinnego), przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT)

• pogłębionej obserwacji, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w kontekście rodziny

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• przekonanie o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kalus
Prowadzący grup: Alicja Kalus, Zofia Kardasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.