Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSROZWC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: student posiada wiedzę na temat przedmiotu, aparatu pojęciowego oraz teoretycznych koncepcji współczesnej psychologii rozwoju człowieka; zna teorie opisujące i wyjaśniające uwarunkowania, przebieg, mechanizmy oraz efekty rozwoju człowieka w cyklu życia.

- w zakresie umiejętności: student posiada umiejętność aplikowania wiedzy z zakresu psychologii rozwoju do opisu, wyjaśniania i rozwiązywania problemów odnoszących się do konkretnych sytuacji z życia codziennego oraz przekazywania tej wiedzy w sposób komunikatywny w języku ogólnie zrozumiałym.

- w zakresie kompetencji : student opanuje podstawy krytycznego myślenia w odniesieniu do norm rozwojowych oraz cechuje go wrażliwość etyczna

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu psychologii rozwoju człowieka oraz zastosować tę wiedzę w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

• Posługiwać się na poziomie rozszerzonym wiedzą o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu w wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, kulturowych) oraz znać historyczną ewaluację poglądów na temat dzieciństwa i dorosłości.

Sposoby weryfikacji:

Egzamin pisemny TEST platforma MOODLE

Kolokwia podczas konwersatorium

Dyskusja

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność:

• pogłębionej obserwacji, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT)

• samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenie się przez całe życie i ukierunkowywania innych w tym zakresie

Sposoby weryfikacji:

Test na platformie MOODLE - pytania wielokrotnego wyboru

Obserwacja podczas konwersatorium

Dyskusja

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Umiejętność krytycyzmu wobec odbieranej treści

• przekonanie o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą

Sposoby weryfikacji

Elementy wykładu konwersatoryjnego

Dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kalus
Prowadzący grup: Alicja Kalus, Wiktoria Kubiec, Marta Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.