Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSROZWC-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Student zapozna się z podstawowymi zagadnieniami rozwoju takimi jak zmiana i ciągłość rozwoju. Przedstawione będą wiodące koncepcej rozwoju człowieka w cyklu życia od okresu płodowego do starości .

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

1. Metodologia badań.

2. Rozwój człowieka-perspektywa biologiczna, behawioralna i poznawcza

3. Charakterystyka poszczególnych faz: od rozwoju somatycznego noworodka do starości

4. Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych

5. Teratogeny;

6. Teorie rozwoju J.Pigeta i E.Eriksona

B. Problematyka ćw.:

1. Rozwój człowieka-perspektywa biologiczna, behawioralna i poznawcza

2. Charakterystyka poszczególnych faz: od rozwoju somatycznego noworodka do starości

3. Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych

4. Teratogeny;

5. Rola relacji społecznych w rozwoju jednostki

6. Różnice indywidualne a zachowanie.

7. Płeć a rozwój

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

wykorzystywana podczas zajęć

• Bee H., (2006) Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka

• Trempała J., (2011) Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, PWN

studiowana samodzielnie przez studenta

• Birch A., (2007). Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., (2007). Psychologia rozwoju człowieka. t.1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Harwas - Napierała B., Trempała J. (red.) (2007). Psychologia rozwoju człowieka. t.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Harwas - Napierała B., Trempała J. (red.) (2007). Psychologia rozwoju człowieka. t.3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

- w zakresie wiedzy: Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą zjawisk występujących w rozwoju człowieka od momentu poczęcia do okresu późnej starości.

- w zakresie umiejętności: Internalizacja wiedzy teoretycznej, która prowadzi do praktycznego jej wykorzystania

- w zakresie kompetencji: Uwrażliwienie na specyfikę rozwoju człowieka, jej prawidłowości indywidualny jak i uniwersalny charakter rozwoju .

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bokszczanin
Prowadzący grup: Anna Bokszczanin, Marta Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Dyscyplina:

psychologia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bokszczanin
Prowadzący grup: Anna Bokszczanin, Marta Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.