Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wpływu społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSWPLYW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia wpływu społecznego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wpływ społeczny dotyczy tych wszystkich sytuacji, w której jednostka (rzadziej grupa) stara się zmienić zachowania (lub poglądy, postawy, które do zachowań mogą prowadzić), za pomocą różnego rodzaju oddziaływań. W ramach wykładu są przedstawiane różne metody i techniki wpływania na innych, wraz z konkretnymi przykładami badań (zwykle eksperymentalnych), potwierdzającymi ich skuteczność.

Literatura:

1. Cialdini, R. (2001) Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP

2. Doliński, D. (2005) Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar

3. Doliński, D. (2000) Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum

4. Witkowski, T. (2000) Psychomanipulacje. Wrocław: Unus

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• scharakteryzować wybrane techniki wpływu społecznego

• wymienić i opisać efektywność i warunki skuteczność wpływu społecznego;

• zrozumieć zasady działania wpływu społecznego

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• wytłumaczyć/objaśniać jak działają techniki wpływu społecznego

• wykorzystywać wpływ społeczny do zwiększania skuteczności oddziaływań interpersonalnych

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość zasad wywierania wpływu

• rozwagę/dojrzałość w zakresie stosowania wpływu społecznego

• odpowiedzialność w kontakcie z innymi ludźmi

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy;

ocena końcowa zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 50% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.