Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychometria - teoria kwestionariuszy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSYMETR-TK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychometria - teoria kwestionariuszy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński (red.) (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych : wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Brzezińska A., Brzeziński J. (2004). Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psycho-logicznych. Wybór tekstów, s.232 – 306. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ciechanowicz A. (1990). Kulturowa adaptacja testów. (s.9 – 47 i 185 – 202). Warszawa: PTP.

Hornowska E., Paluchowski W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psy-chologicznych. Wybór tekstów, s.151 – 191.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice / ; przekł. Elżbieta Hornowska (2007). Gdańsk: GWP.

Sagan, A. (2003). Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. Źródło: http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/rzetelnosc.pdf

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student pozna podstawowe zasady dotyczące budowania i weryfikowania narzędzi pomiarowych stosowanych w psychologii.

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

1. Definicje i rodzaje testów psychologicznych oraz kryteria dobroci testów psychologicznych

2. Zasady konstruowania narzędzi do pomiaru właściwości psychicznych jednostek

3. Wskaźniki dobroci pozycji oraz proces wnioskowania psychometrycznego

4. Analiza rzetelności testu

5. Analiza trafności testu

6. Normalizacja wyników uzyskanych w pomiarze testowym

7. Zasady korzystania z podręczników testowych oraz problemy etyczne związane ze stosowaniem testów

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Hornowska E. (2013, ew. starsze wydania). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Anastasi A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Cz. V: Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych. Wybrane Zagadnienia

Efekty uczenia się:

- w zakresie wiedzy

• zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi konstruowaniem psychologicznych narzędzi pomiarowych

• zapoznanie studentów z zasadami korzystania z podręczników testowych będących podstawą diagnozy psychologicznej

- w zakresie umiejętności (w wyniku zajęć student będzie potrafił):

• ocenić przydatności określonego testu do diagnozowanego problemu (oceny trafności i rzetelności danej metody);

• zinterpretować wynik otrzymany przez osobę badaną w teście, zgodnie ze standardami psychometrycznymi;

- w zakresie kompetencji student:

• potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z testowaniem i konstruowaniem narzędzi pomiarowych

• odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania na rzecz badanej osoby

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru, w którym ocena dostateczna to ponad 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura uzupełniająca:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Założenia:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Skrócony opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skałacka
Prowadzący grup: Katarzyna Skałacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.