Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychometria - teoria kwestionariuszy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSYMETR-TK-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychometria - teoria kwestionariuszy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński (red.) (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych : wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Brzezińska A., Brzeziński J. (2004). Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psycho-logicznych. Wybór tekstów, s.232 – 306. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ciechanowicz A. (1990). Kulturowa adaptacja testów. (s.9 – 47 i 185 – 202). Warszawa: PTP.

Hornowska E., Paluchowski W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psy-chologicznych. Wybór tekstów, s.151 – 191.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice / ; przekł. Elżbieta Hornowska (2007). Gdańsk: GWP.

Sagan, A. (2003). Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. Źródło: http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/rzetelnosc.pdf

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student pozna podstawowe zasady dotyczące budowania i weryfikowania narzędzi pomiarowych stosowanych w psychologii.

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

1. Definicje i rodzaje testów psychologicznych oraz kryteria dobroci testów psychologicznych.

2. Zasady konstruowania i adaptacji narzędzi do pomiaru właściwości psychicznych jednostek.

3. Wskaźniki dobroci pozycji oraz proces wnioskowania psychometrycznego.

4. Analiza rzetelności testu.

5. Analiza trafności testu.

6. Normalizacja wyników uzyskanych w pomiarze testowym.

7. Problemy etyczne związane ze stosowaniem testów.

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Hornowska E. (2013, ew. starsze wydania). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Anastasi A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Cz. V: Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych. Wybrane Zagadnienia

Efekty uczenia się:

- w zakresie wiedzy

• zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z konstruowaniem i korzystaniem z psychologicznych narzędzi pomiarowych

- w zakresie umiejętności (w wyniku zajęć student będzie potrafił):

• ocenić przydatności określonego testu do diagnozowanego problemu (oceny trafności i rzetelności danej metody);

• zinterpretować wynik otrzymany przez osobę badaną w teście, zgodnie ze standardami psychometrycznymi;

- w zakresie kompetencji student:

• potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z testowaniem i konstruowaniem narzędzi pomiarowych

• odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania na rzecz badanej osoby

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru, w którym ocena dostateczna to ponad 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura uzupełniająca:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Skrócony opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.