Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty psychologiczne 3/3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WAR009 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty psychologiczne 3/3
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.


Johnson, D.,(1992). Podaj dłoń. Warszawa: IPZ.


McKay, M. M. Davis, P. Faning (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: GWP.


Kirby A. (2016). Gry szkoleniowe - materiały dla trenerów.


Kossowska M., Jarmuż S., Witkowski T. (2008). Psychologia dla trenerów. Kraków: ABC. Wolters Kluwer business.


Smółka P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków:

ABC. Wolters Kluwer business.Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie przez studentów podstaw teoretycznych i praktycznych treningu asertywności. Prezentowana jest wiedza dotycząca tworzenia programów treningów oraz oceny ich skuteczności oraz szereg ćwiczeń rozwijających umiejętności zachowania asertywnego w różnych relacjach i sytuacjach społecznych poprzez stosowanie odpowiednich technik.

Pełny opis:

1. Pojęcie asertywności i narzędzia do diagnozy poziomu asertywności

2. Scenariusz treningu asertywności.

3. Asertywna odmowa i zdarta płyta.

4. Radzenie sobie z krytyką i pochwałami.

5. Wyrażanie odmiennej opinii.

5. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.

6. Monolog wewnętrzny.

7. Asertywność a obrona przed manipulacją.

8. Rola asertywności w konstruktywnym radzeniu sobie z konfliktami interpersonalnymi.

9. Ewaluacja skuteczności treningów asertywności.

Literatura:

Król-Fijewska M. (1991) – Trening asertywności. Warszawa. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP

Król-Fijewska M. (1992) – Stanowczo, łagodnie, bez leku czyli 13 wykładów o asertywności. Warszawa. INTRA

Makower, I. (2010). Szanse rozwoju osób o niskiej samoocenie za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej. W: Motywacje umysłu, Kolańczyk A., Wojciszke B.(red.). Smak Słowa.

Oleś, M. (1998). Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji. Lublin: TNKUL.

Sęk H. (1988). Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Przegląd Psychologiczny, 31, 787-808.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Znajomość założeń, formy i funkcji warsztatów psychologicznych. Rozumienie roli i pracy trenera, metod oceny ewaluacji skuteczności takich form rozwoju.

Wiedza dotycząca teorii i praktyki asertywności – tworzenia scenariuszy treningów asertywności oraz metod rozwijania umiejętności zachowania asertywnego w różnych relacjach i sytuacjach społecznych.

Znajomość różnych technik zachowań asertywnych.

Umiejętności

Umiejętność opracowania programu zajęć warsztatowych rozwijających asertywność adekwatnie do potrzeb i profilu grupy

Umiejętność stosowania poznanych technik zachowań asertywnych

Kompetencje społeczne

świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań,

lepszego rozumienie siebie i innych;

otwarcie na eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu interpersonalnego;

Świadomość w jaki sposób można kierować rozwojem własnych umiejętności psychospołecznych.

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

Obecność i udział w proponowanych ćwiczeniach

Opracowanie scenariusza zajęć dla określonej grupy docelowej (zadanie zespołowe)

C. Podstawowe kryteria:

• Obecność i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach

• Opracowanie scenariusza zajęć (zadanie zespołowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bronowicka
Prowadzący grup: Anna Bronowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupełniająca:

Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.


Johnson, D.,(1992). Podaj dłoń. Warszawa: IPZ.


McKay, M. M. Davis, P. Faning (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: GWP.


Kirby A. (2016). Gry szkoleniowe - materiały dla trenerów.


Kossowska M., Jarmuż S., Witkowski T. (2008). Psychologia dla trenerów. Kraków: ABC. Wolters Kluwer business.


Smółka P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków: ABC. Wolters Kluwer business.Założenia:

Wiedza

Znajomość założeń, formy i funkcji warsztatów psychologicznych. Rozumienie roli i pracy trenera, metod oceny ewaluacji skuteczności takich form rozwoju.


Wiedza dotycząca teorii i praktyki asertywności – tworzenia scenariuszy treningów asertywności oraz metod rozwijania umiejętności zachowania asertywnego w różnych relacjach i sytuacjach społecznych.


Znajomość różnych technik zachowań asertywnych.


Umiejętności

Umiejętność opracowania programu zajęć warsztatowych rozwijających asertywność adekwatnie do potrzeb i profilu grupy


Umiejętność stosowania poznanych technik zachowań asertywnych


Kompetencje społeczne


świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań,

lepszego rozumienie siebie i innych;


otwarcie na eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu interpersonalnego;


Świadomość w jaki sposób można kierować rozwojem własnych umiejętności psychospołecznych.

Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie przez studentów podstaw teoretycznych i praktycznych treningu asertywności. Prezentowana jest wiedza dotycząca tworzenia programów treningów oraz oceny ich skuteczności oraz szereg ćwiczeń rozwijających umiejętności zachowania asertywnego w różnych relacjach i sytuacjach społecznych poprzez stosowanie odpowiednich technik.

Pełny opis:

1. Pojęcie asertywności i narzędzia do diagnozy poziomu asertywności

2. Scenariusz treningu asertywności.

3. Asertywna odmowa i zdarta płyta.

4. Radzenie sobie z krytyką i pochwałami.

5. Wyrażanie odmiennej opinii.

5. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.

6. Monolog wewnętrzny.

7. Asertywność a obrona przed manipulacją.

8. Rola asertywności w konstruktywnym radzeniu sobie z konfliktami interpersonalnymi.

9. Ewaluacja skuteczności treningów asertywności.

Literatura:

Król-Fijewska M. (1991) – Trening asertywności. Warszawa. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP

Król-Fijewska M. (1992) – Stanowczo, łagodnie, bez leku czyli 13 wykładów o asertywności. Warszawa. INTRA

Makower, I. (2010). Szanse rozwoju osób o niskiej samoocenie za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej. W: Motywacje umysłu, Kolańczyk A., Wojciszke B.(red.). Smak Słowa.

Oleś, M. (1998). Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji. Lublin: TNKUL.

Sęk H. (1988). Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Przegląd Psychologiczny, 31, 787-808.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.