Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WARPS-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy oraz sprawdzenie w praktyce umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy warsztatowe z zespołami i grupami ludzi. Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznych umiejętności pracy z grupą, opartych na wiedzy psychologicznej / trenerskiej. Ważną częścią zajęć jest selfexperience, czyli analiza doświadczeń studentów.

Pełny opis:

Cele i treści zajęć:

Zapoznanie się z w ważnymi zjawiskami psychologicznymi, które

występują podczas warsztatów psychologicznych

Zapoznanie się z istotnymi zagadnieniami etycznymi związanymi z pracą trenera warsztatów psychologicznych. Zapoznanie z zasadami prowadznia warsztatów.

Dostarczenie wiedzy i ćwiczenie umiejętności niezbędnych w nawiązaniu

pierwszego kontaktu z uczestnikiem warsztatów samoświadomości w

rozpoznawaniu własnych zasobów i ograniczeń w takiej relacji.

Zapoznanie z zasadami przygotowywania, organizowania i realizowania warsztatów psychologicznych.

Seflexperience - analiza gromadzonych przez studentów doświadczeń z roli osoby uczestniczącej w warsztatach.

Literatura:

Kirby, A. (2012). Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów zestaw 1,2, 3. Warszawa: Wolters Kluwer

Kozak, A. (2010). Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Gliwice: Helion.

Łaguna, M., Kozak, A. (2009). Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera. Gdańsk: GWP.

Niemczyk, A. (2012) Trener skuteczny. Procedury dla prowadzących szkolenia. Warszawa: Difin

Szmidt, J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.

Troj, M. (2016) Praca z grupą szkoleniową. Gdańsk: GWP

Witkowski, T., Jarmuż, S. (2010). Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Wrocław: Moderator

Urban, M. (2009). Niekonwencjonalne metody szkoleniowe. Gdańsk: GWP.

Walerjańczyk , A. (2012). Trening Trenera. Zasady przygotowania i prowadzenia szkoleń biznesowych. Wyd. Złote Myśli.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować podstawowe pojęcia i zasady z zakresu warsztatów psychologicznych;

• scharakteryzować proces grupowy na jego poszczególnych etapach;

• wytłumaczyć/objaśniać mechanizmy psychologiczne formułowanych problemów;

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

• zastosować w praktyce podstawowe narzędzia i metody prowadzenia warsztatów psychologicznych

• zbierać i weryfikować dane uzyskane różnymi technikami i metodami

Pozna sprawdzone techniki zdobywania uwagi słuchaczy, utrzymywania ich zainteresowania i efektywnego przekazywania informacji.

Kompetencje:

w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:

• rozumie znaczenie ustawicznego aktualizowania i poszerzania wiedzy

• ma świadomość wagi postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodu psychologa

• wykazuje odpowiedzialność w przygotowaniu do pracy, w podejmowaniu decyzji i prowadzeniu działań na rzecz innych ludzi

• potrafi określać priorytety, identyfikować dylematy związane z pracą psychologa

• ma świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Metody zajęć: warsztat, trening, dyskusja, burza mózgów, praca grupowa

Kryteria oceny:

NIEOBECNOŚCI: Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Każda kolejna nieobecność wymaga przygotowania dodatkowego zadania celem uzupełnienia realizowanych treści.

WYMAGANIA DO ZALICZENIA: aktywny udział w zajęciach, aktywny udział w dyskusji, przeprowadzenie próbki własnego warsztatu psychologicznego, praca grupowa polegająca na przygotowaniu "mini poradnika trenera".

W ramach zajęć można zdobyć 60 punktów, z czego do zaliczenia koniecznych jest minimum 31.

Za aktywność na zajęciach należy się 20 punktów. Przeprowadzenie warsztatów oraz przygotowanie pracy grupowej daje po 20 punktów.

Punktacja do oceny:

31-36 -dst

37-42 - dst plus

43-48 - db

49-54 - db plus

55-60 - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błońska, Anna Bronowicka
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska, Anna Bronowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.