Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne aspekty niepłodności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK81 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne aspekty niepłodności
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie istoty i zakresu zjawiska niepłodności, jej medycznej i psychologicznej charakterystyki. Omówione zostaną metody wspomaganego rozrodu m. in. in vitro, a także psychologiczne i prawne aspekty adopcji. Student zapozna się także z metodami pracy z osobami niepłodnymi w klinice leczenia niepłodności, na oddziale ginekologiczno-położniczym oraz w ośrodku adopcyjnym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu psychologii prokreacji oraz zastosować tę wiedzę w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym (nauki medyczne, nauki prawne).

• Posługiwać się na poziomie rozszerzonym wiedzą o człowieku w sytuacji niepłodności oraz jego funkcjonowaniu w relacjach małżeńskich/partnerskich.

Sposoby weryfikacji:

Egzamin pisemny TEST platforma MOODLE

Kolokwia podczas konwersatorium

Dyskusja

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność:

• pogłębionej obserwacji, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT)

• samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenie się przez całe życie i ukierunkowywania innych w tym zakresie

Sposoby weryfikacji:

Test na platformie MOODLE - pytania wielokrotnego wyboru

Obserwacja podczas konwersatorium

Dyskusja

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Umiejętność krytycyzmu wobec odbieranej treści

• przekonanie o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą

Sposoby weryfikacji

Elementy wykładu konwersatoryjnego

Dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kalus
Prowadzący grup: Alicja Kalus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd18b5b775164f1384e2cd5d95baf9aa%40thread.tacv2/conversations?groupId=837d89a4-7869-4ee6-85a6-a50a9b00d5c5&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.