Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statistics lab 1.0

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5.E-STATLAB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statistics lab 1.0
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Literatura uzupełniająca:

Students will receive an English script based on the following publications:


Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Bedyńska, S., Brzezicka, A (red.). (2007). Statystyczny Drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.


Coe, R. (2002). It's the effect size, stupid: What effect size is and why it is important.


Cumming, G. (2013). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. Routledge.


Ferguson, G. A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.


King B.M., Minium E.W. (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skrócony opis:

The course aims to introduce students to the research methodology using statistical methods in quantitative terms.

Pełny opis:

1. Statistica programme interface, creating a database, types of variables and measurement scales.

2. Descriptive statistics (mean, median, mode, variance, standard deviation, minimum, maximum, frequencies) and data visualization

5. Student's t test - interpretation and application (t-test for one sample, t-test for independent samples, t-test for paired samples), test assumptions, calculation of results, interpretation, visualization of the differences).

6. Correlations - interpretation and use in research (Pearson's r)

7. Non-parametric tests - applications and interpretation (Mann-Whitney test, Wilcoxon test, Spearman's rho).

Literatura:

Students will receive an English script based on the following publications:

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: North American edition. London: Sage.

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Efekty uczenia się:

K_W01 knows the terminology of statistics used in psychology, its application in related disciplines at an extended level;

K_W02 has in-depth and expanded knowledge of the importance of statistics and research methodology in the discipline of psychology

K_U01 has in-depth skills of observing, searching, processing and interpreting information on psychological and social phenomena of various nature, using statistical methods

K_U04 has developed research skills: distinguishes between orientations in the methodology of psychological research, formulates and solves research problems, selects adequate methods and techniques, and constructs research tools; develops, presents and interprets research results, draws conclusions, indicates directions for further research within the selected sub-discipline of psychology;

K_K02 is convinced of the necessity to follow the rules of professional ethics in statistical conclusions

Metody i kryteria oceniania:

practical test - performing tasks with the help of a statistical program - i.e. a test checking the practical use of knowledge / competence and skills) + homework (a set of homework [2] exercises entitles students to increase their grade by 0.5)

the final grade will be determined based on the obtained number of points according to rules:

• 3.0: if the student scores above 60% points

• 4.0: if the student obtains above 75% of points

• 5.0: if the student scores above 90% points

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gerymski, Radosław Walczak
Prowadzący grup: Rafał Gerymski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupełniająca:

Students will receive an English script based on the following publications:


Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Bedyńska, S., Brzezicka, A (red.). (2007). Statystyczny Drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.


Coe, R. (2002). It's the effect size, stupid: What effect size is and why it is important.


Cumming, G. (2013). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. Routledge.


Ferguson, G. A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.


King B.M., Minium E.W. (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skrócony opis:

The course aims to introduce students to the research methodology using statistical methods in quantitative terms.

Pełny opis:

1. Statistica programme interface, creating a database, types of variables and measurement scales.

2. Descriptive statistics (mean, median, mode, variance, standard deviation, minimum, maximum, frequencies) and data visualization

5. Student's t test - interpretation and application (t-test for one sample, t-test for independent samples, t-test for paired samples), test assumptions, calculation of results, interpretation, visualization of the differences).

6. Correlations - interpretation and use in research (Pearson's r)

7. Non-parametric tests - applications and interpretation (Mann-Whitney test, Wilcoxon test, Spearman's rho).

Literatura:

Students will receive an English script based on the following publications:

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: North American edition. London: Sage.

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Uwagi:

MS Teams Code:

fyvvqkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gerymski
Prowadzący grup: Rafał Gerymski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.