Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5.2.2.0.1.044 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot rozwija zagadnienia poruszane w ramach psychologii ogólnej na I stopniu NOR. Skupia się wokół koncepcji osobowości w różnych nurtach psychologicznych, wartości, motywacji i emocji.

Pełny opis:

1) Psychologia - cel, metody, zakres nauki.

2) Emocje i motywacje.

3) Hierarchie wartości i potrzeb - wybrane koncepcje

4) Osobowość– podstawowe koncepcje.

5) Kryteria osobowości dojrzałej.

6) Różnice indywidualne – inteligencja, temperament, styl poznawczy.

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

J. Strelau (red.), Psychologia, Gdańsk 2003, t. 1,2.

J. Strelau, D. Doliński, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2008.

A.2. studiowana samodzielnieprzez studenta

P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1988

B. Literatura uzupełniająca

P. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Gdańsk 2004

J. M. Haviland-Jones, Psychologia emocji, Gdańsk 2005

T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa 1975

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń NRL_W08; S1A_W05; S1A_W09

Umiejętności

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności z zakresu nauk o rodzinie NRL_U03; H1A_U04 H1A_U06 S1A_U03 S1A_U08

Kompetencje społeczne (postawy)

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań z zakresu nauk o rodzinie w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie nauk o rodzinie NRL_K03; S1A_K07; NRL_K04

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej S1A_K04; S1A_K06; H1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

1) egzamin końcowy - test

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.