Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-9-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań 1
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

jednolite magisterskie

Kierunek studiów:

Farmacja

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

IX

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Skrócony opis:

Wykorzystanie umiejętności praktycznych nabytych na kursach przedmiotów podstawowych, kierunkowych, oraz fakultatywnych do realizacji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Ćwiczenia

S01 Zapoznanie się z literaturą specjalistyczną w ramach zadanego tematu pracy magisterskiej.

S02 Opanowanie i stosowanie form służących opracowaniu pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podręczniki z zakresu tematyki pracy magisterskiej zalecone przez promotora i opiekuna pracy

2. Publikacje z zakresu tematyki pracy magisterskiej zalecone przez promotora i opiekuna pracy

Literatura uzupełniająca

1. Podręczniki z zakresu tematyki pracy magisterskiej zaproponowane przez dyplomanta

2. Publikacje z zakresu tematyki pracy magisterskiej zaproponowane przez dyplomanta

Efekty uczenia się:

Wiedza

EKW1 posiada poszerzoną wiedzę w zakresie realizowanej pracy magisterskiej; F.W1.

Umiejętności

EKU1 korzysta z literatury naukowej krajowej i zagranicznej odnoszącej się do realizowanej pracy magisterskiej; F.U3.

EKU2 przygotowuje pracę magisterską, zgodnie z regułami redagowania prac naukowych; F.U5.

EKU3 prezentuje wyniki badań w formie pisemnej przed specjalistami z zakresu realizowanej pracy. F.U5.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

M1 Konsultacje

M2 Analiza literatury

M3 Dyskusja dydaktyczna

Ocena formująca

OF1 Wykonanie poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej

Ocena podsumowująca

OP1 Praca zaliczeniowa (magisterska)

Warunki zaliczenia

Seminarium

zaliczenie z oceną

Napisanie pracy magisterskiej – 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 70 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń
Prowadzący grup: Radosław Balwierz, Aneta Buczek, Ewa Długosz, Bożena Frąckowiak-Wojtasek, Tadeusz Janas, Izabela Jasicka-Misiak, Paweł Lenartowicz, Danuta Pentak, Anna Ploch-Jankowska, Katarzyna Pokajewicz, Monika Staś-Bobis, Przemysław Talik, Beata Żyszka-Haberecht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 70 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń
Prowadzący grup: Radosław Balwierz, Aneta Buczek, Ewa Długosz, Bożena Frąckowiak-Wojtasek, Tadeusz Janas, Izabela Jasicka-Misiak, Paweł Lenartowicz, Danuta Pentak, Anna Ploch-Jankowska, Katarzyna Pokajewicz, Monika Staś-Bobis, Przemysław Talik, Beata Żyszka-Haberecht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www5-1 (2024-04-02)