Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Manipulacje - czyli co zrobić, żeby inni zrobili to co chcemy i byli z tego zadowoleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-Z-02-06-000007 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Manipulacje - czyli co zrobić, żeby inni zrobili to co chcemy i byli z tego zadowoleni
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia niestacjonarne)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia psychologii społecznej. Pokazanie czym jest manipulacja i różnych technik wpływu społecznego. Wyjaśnienie czym są: autoprezentacja, perswazja oraz czym są stereotypy i uprzedzenia. Omówione zostaną relacje między grupą a jednostką tj. konformizm, rola lidera czy komunikacja

Pełny opis:

Problematyka wykładu

- Osoba a sytuacja

- Autoprezentacja

- Perswazja

- Wpływ społeczny

- Techniki manipulacji: Proste i złożone

- Agresja i jej związek z zachowaniem człowieka

- Grupa a jednostka

- Uprzedzenia i stereotypy

Literatura:

Kenrick, T. Neuberg, S., Cialdini R. (2002), Psychologia społeczna. Gdańsk, GWP

Cialdini, R. (2013) Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk,GWP

Hartley, G., Karinch, M (2011) Podręcznik manipulacji, Warszawa. Wydawnictwo Bellona

Wojciszke, B. (2009) Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa, Wydawnictwo Scholar

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

•Zrozumieć i posługiwać się terminologią wykorzystywaną w psychologii

•Scharakteryzować wpływ człowieka na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz jej odbiór

•Posiada wiedzę o wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych), oraz historycznej ewolucji poglądów na ich temat;

•Posiada wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.