Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rhetoric and persuasion

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S2.MLA.16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rhetoric and persuasion
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom studiów:

studia drugiego stopnia

Kierunek studiów:

Master of Liberal Arts

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 2

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

profil akademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties:

total number of ECTS = 3

1 ects = 30h in class

0,5 ects = 15 h for consultations

1,5 ects = 45 h for preparation for class

Skrócony opis:

Course description

The course is of an introductory character. Students learn basic categories and procedures of the Western rhetorical tradition and its persuasive possibilities, and its newest versions: visual and digital. However, the practical dimension of rhetoric is preferred throughout the course.

Pełny opis:

Course objectives

The course aims to acquaint students with basic categories and procedures of the Western rhetorical tradition and its persuasive possibilities, and its newest versions: visual and digital.

-----------------------

Course content

1. Persuasion and Target Audience

2. Logos, Ethos, Pathos

3. Canons of rhetoric

4. Visual Rhetoric

5. Digital Rhetoric

6. Populist Rhetoric

7. Fallacious Arguments

8. Rhetoric and persuasion in social media

9. Body Language

10 Case Studies

---------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

power point presentations, case study analysis, extensive reading, group discussion, ICT tools - MS Teams; Moodle platform

Literatura:

Reading list

Classical Rhetoric Series (on the Internet)

Argumentative Fallacies (on the Internet)

Selected Internet Sources to be provided during the course depending on the interests of the given group

(For the Chinese students) Gu Jiazu, "Rhetorical Clash between Westeners and Chinese"

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PRK 2019

Knowledge:

Students know and understand

1. relations between language and society and its institutions in an integrated system of dependencies and influence (k_W02/P7S_WG)

2. differences in medial, stylistic and generic conventions of linguistic communication and various rhetorical traditions (across cultures, times and institutions) (k_W03/P7S_WG)

Skills

Students can

3. select information from various sources and evaluate its relevance and credibility (k_U02/P7S_UW)

4. understand and process information and reconstruct underlying meaning and argumentation given specific cultural context (k_U03/P7S_UW)

5. analyse case studies and problems, model and predict complex social phenomena (k_U08/P7S_UW)

Social competences

Students are ready to

6. critically assess incoming information, acknowledge merits and limitations of various viewpoints, theories, methods and research results (k_K02 P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes

1. Active participation in the class - 50% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5,6)

2. e-learning tasks - 30% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5,6)

3. Additional contribution to the course - 20% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5,6)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)