Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Language skills: speaking and writing 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EP.17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language skills: speaking and writing 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English Philology

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 4

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

profil akademicki

Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Wymagania:

Language skills: speaking and writing 1

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties:

total ECTS: 2

1 ECTS: 30 hours of classes

0,5 ECTS: 10 hours of consultations

0,5 ECTS: 15 hours of self-study, writing papers, preparing for classes

Skrócony opis:

Course description:

The course is a continuation in Practical English development of speaking and writing at C1 level. This course gives students the opportunity to utilise their English skills in various practical conversational communicative activities. This is interspersed with practical writing lessons in a variety of genres and registers. Students are first given the right tools and advice on each genre, followed by the production of a writing assignment in class.

Pełny opis:

Course objectives:

The aim of the course is to allow students to practice the productive skills of writing and conversation to reach full C1 level of proficiency in those skills.

---------------

Course content:

Speaking is conducted by student-led activities such as: design your own class speaking lesson, presentations, class discussions, arguments and debates etc.

Writing activities are designed to leave students prepared for a C1 level writing exam. Writing genres and correspondence is presented so that students have a template from which to produce written assignments in class.

-------------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

speaking and writing tasks, discussion, feedback, ICT tools/MSTeams

Literatura:

Reading list

Kenny, N., Newbrook, J., and Acklam, R. (2008) CAE Gold Plus. Pearson Longman.

MacAndrew, R. (2003) Instant Discussions. Thomson Heinle.

Online news services

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PQR 2019

Knowledge:

Student knows

1. how to present information, discuss and debate it. (k_W03/P6S_WG)

2. produce a variety of forms of written assignments (k_W04/P6S_WG)

Skills

Student can:

3. research and discuss current events on the internet (k_U07/P6S_UW)

4. use advanced vocabulary ; identify and utilise appropriate grammar structures (K_U05/P6S_UW)

5. use different registers and writing style (k_U04/P6S_UK)

Social competences

Student

6. is able to engage effectively with their colleagues in spoken and written form (k_K04/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes:

1. Active participation - 40% of the final grade (outcome 1,3,4,6)

2. Up to 6 graded writing assignments - 60% of the final grade (outcome 2,3,4,5,6)

Final Grading Framework:

2.0 (Fail): 0-59%

3.0 (Average): 60-68%

3.5 (Average Plus): 69-74%

4.0 (Good): 75-84%

4.5 (Good Plus): 85-92%

5.0 (Very Good): 93-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Stephen Branigan
Prowadzący grup: Stephen Branigan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)