Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Descriptive grammar of English with elements of historical grammar – semantics and pragmatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EP.30
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Descriptive grammar of English with elements of historical grammar – semantics and pragmatics
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English Philology

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 4

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

profil akademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Wymagania:

Sociolinguistics of English-speaking countries

Descriptive gram. of English with elements of historical grammar – syntax

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties:

total number of ECTS: 3

1 ECTS: 30h attending classes

0,5 ECTS: 15h consultations

1,5 ECTS: 45h self-study

Skrócony opis:

Course description

The course introduces basic units of semantic analysis (lexical categories, tense/aspect and metaphorical meanings). Further, fundamentals of functional grammar is introduced with some elements of historical development of approaches to studying meaning.

Pełny opis:

Course objectives:

The aim of the course is to familiarize students with fundamental concepts and theories relevant to the study of meaning in English.

--------------------

Course content:

1. Studying meaning – types of meaning; semantics distinguished from pragmatics.

2. Sense relations - adjectives, nouns and verbs.

3. Figurative language.

4. Tense and aspect.

5. Scope and modality.

6. Connecting utterances to the background.

-----------------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

multimedia presentation, discussion, language analysis tasks, pair work, individual work, ICT tools/MSTeams

Literatura:

Reading list:

Griffiths, P. (2006). An Introduction to English Semantics and Pragmatics. Edinburgh University Press.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PQR 2019

Knowledge:

The students know:

1.selected facts and phenomena of language and linguistic theories explaining complex dependencies between them, forming the basic general knowledge in the field of English semantics and pragmatics (k_W02/P6S_WG)

2. the nature of philological science in studying meaning and the directions of its development supported by current research (k_W01/P6S_WG)

3. the complex nature and historical changes of language regarding semantics and pragrmatics (k_W05/P6S_WG)

Skills:

The students can

4. communicate with the use of specialized terminology for the English language description in semantic and pragmatic analyses of language (k_U03/P6S_UW)

5.take part in a debate presenting and evaluating different positions with reference to semantic and pragmatic dilemmas in describing English (k_U04/P6S_UK)

6. work in small groups or pairs preparing short lectures and presentations related to the topics discussed (k_U08/P6S_UO)

Social competences:

The students are ready to:

7. critically assesses the knowledge of semantic and pragmatic analyses of language and recognizes the importance of knowledge of the language in solving cognitive or social problems (k_K02/P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes:

1. Active classroom participation on the basis of the material prepared beforehand – 50% of the final grade (outcomes: 1,2,3,4,5,6,7)

2. The final test – 50 % of the final grade (outcome 1,2,3,4)

Criteria of evaluation

- group/pair work – 2 points: 3,0; 3-4 points: 3,5; 5-6 points: 4,0; 7-8 points: 4,5; more than 9 points: 5,0

- informed participation in classes – 2 points: 3,0; 3-4 points: 3,5; 5-6 points: 4,0; 7-8 points: 4,5; more than 9 points: 5,0

All the effects and grades are individually discussed with the students

- pass in the test at 60%

Pass in the course at 60% of the total grade

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Jolanta Szymańska
Prowadzący grup: Jolanta Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)