Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social issues of English-speaking countries 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EP.41
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Social issues of English-speaking countries 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English Philology

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 4

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

profil akademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties:

total number of ECTS: 2

1 ECTS – 30 hours: class participation,

1 ECTS – 15 hours: preparation + 10 hours: consultations

Skrócony opis:

Course description

The course is an introduction to the most significant issues concerning geography, economy, society, identity, modern politics, and culture of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Pełny opis:

Course objectives

- familiarising with the mast significant issues of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

--------------

Course content

1. The United Kingdom: a country of countries.

2. Geography of the UK.

3. Society. The North/South divide. Social classes. Emigration and immigration.

4. The Constitutional Framework & The Crown.

5. The Government and the Opposition. The Civil Service. The political parties.

6. The Parliament. The legislative branch: the functions & structure.

7. The Law. The judicial branch: the courts, criminal proceedings, and lawyers.

8. Churches and religion. The Church of England. The Church of Scotland. The Roman Catholic Church.

9. Education. The educational system. Higher and further education. Universities.

10. The Mass Media. The press. Radio and television. The web.

11. Wales and Scotland. Devolution processes. Welsh and Scottish culture.

12. Northern Ireland. Devolution. Northern Irish culture.

---------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

lecture/teacher's presentation, handouts and analysis of originall materials, videos, taking notes, extension readings, discussion, ICTtools/MSTeams if needed

Literatura:

Reading list

Oakland, John. British Civilization: An Introduction. Routledge, 2019.

O’Driscoll, James. Britain for Learners of English. OUP, 2009.

Supplementary reading

Norbury, Paul. Britain - Culture Smart!: The Essential Guide to Customs & Culture. Kuperard, 2015.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PQR 2019

Knowledge

The student has the basic knowledge about

1.the geography, social issues, political system, economy, education, religions, and cultural phenomena of the UK. (k_W06/ P6S_WG).

2. the similarities and differences between the nations and countries constituting the UK and modern civilisational phenomena taking place in the UK in the wider political, social, and economic contexts of Europe and the world. (k_W09/P6S_WK)

Skills.

Student can

3. The student can recognise various signs of Britishness.and relate and compare various British phenomena and social and cultural attitudes to Polish reality. (k_U02/P6S_UW)

Social competences

4. The student is aware of the cultural heritage of his/her own country and will be tolerant of cultural differences of other countries and nations.(k_K03/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes:

2. Final written open test - 55% of the final grade (outcomes 1,2,3)

3. Active participation in class - 45% of the final grade (outcomes 1,2,3,4)

Criteria of assessment in the final written test:

60% - 70% - 3.0 (barely adequate knowledge; numerous errors)

71% - 75% - 3.5 (adequate knowledge; some errors)

76% - 85% - 4.0 (above average knowledge; few errors)

86% - 90% - 4.5 (superior knowledge; few errors)

91% - 100% - 5.0 (superior knowledge; no errors)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Tomasz Gornat
Prowadzący grup: Tomasz Gornat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)