Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

American Life and Institutions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EPC.36
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: American Life and Institutions
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Plan zajęć II English in public communication st. stacjonarne sem. letni 2021-2022
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course highlights manifold aspects of life in the United States in all its diversity, uniqueness and contradictory nature. Major thematic focus of the course will fall on such issues as American spaces (utopias, dystopias and the ground in between); checks and balances: different branches of power, including executive, legislative power and the judiciary; multiculturalism; elections; the position of the United States on the international stage and its relations with other countries; major legislative acts; the Second Amendment to the United States Constitution and the pervasive recurrence of gun violence in the last twenty years; the genesis of the Democratic and Republican party; religion; education; American Universities and campuses; American economy: various economic theories and the most recent economic crisis.

Pełny opis:

The course highlights manifold aspects of life in the United States in all its diversity, uniqueness and contradictory nature. Major thematic focus of the course will fall on such issues as American spaces (utopias, dystopias and the ground in between); checks and balances: different branches of power, including executive, legislative power and the judiciary; multiculturalism; elections; the position of the United States on the international stage and its relations with other countries; major legislative acts; the Second Amendment to the United States Constitution and the pervasive recurrence of gun violence in the last twenty years; the genesis of the Democratic and Republican party; religion; education; American Universities and campuses; American economy: various economic theories and the most recent economic crisis.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bordman, M. In The USA.

Bromhead, Peter. Life in Modern America. New Edition. - Harlow: Longman, 1988.

Fiedler, Eckhard. America in Close-up. Harlow : Longman, 1995.

Gołębiowski, Marek. Dzieje kultury amerykańskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Lewicki, Zbigniew. Historia cywilizacji amerykańskiej : era sprzeczności: 1787-1865.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

--------. Historia cywilizacji amerykańskiej: era tworzenia: 1787-1865. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

--------. Historia cywilizacji amerykańskiej. Tom 3. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Steveneson, Douglas K. American Life and Institutions. Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 1997.

Literatura uzupełniająca:

Diniejko, A. An Introduction to The United States of America.

Falk, R. Spotlight on The USA.

Fine, S., & Brown, G. The American Past.

Foner, Eric. American History Now.

Meikle, Jeffrey L. American Plastic: A Cultural History.

Morrison, S.E. The Oxford History of the American People.

Murolo, Priscilla. From the Folks Who Brought You the Weekend: A Short, Illustrated History of Labor in the United States.

O’Callaghan, B. An Illustrated History of The USA.

Tiersky, E. and Tiersky, M. The USA: Customs and Institutions.

Efekty uczenia się:

Knowledge: Graduate knows and understands

k-W-2the place and significance of philological science among humanities and social sciences, its nature and its methodological difference and the directions of its development P6S_WG

k-W-3 theories, methodology and general and detailed terminology of linguistics, literature and culture studies P6S_WG

k-W-4 methods of analysis and interpretation of texts and culture products, within selected traditions, theories and research schools in linguistics, literature and culture studies P6S_WG

Skills: Graduate can

k-U-2formulate and analyse research problems, choose methods and tools for solving them, using knowledge of linguistics, literature and culture studies (with the possibility of taking into account the knowledge of related sciences)P6S_UW

k-U-4communicate with the use of specialized terminology for the English language description P6S_UK

Social competence: Graduate is ready to

k-K-3in a responsible way, exercise professional roles, including:

- complying with the rules of professional ethics and requiring it from others

- caring about the achievements and traditions of the profession P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Final test, active contribution, presentations.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Grzegorz Omelan
Prowadzący grup: Grzegorz Omelan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-03-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Omelan
Prowadzący grup: Grzegorz Omelan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-www3-4 (2022-09-15)