Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic writing 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EPC.41
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic writing 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English in Public Communication

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 5

Profil kształcenia:

Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties

total number of ECTS points: 2

1 ECTS – 30 hours: participation in classes

1 ECTS – 25 hours: preparation + 5 hours: consultations


Skrócony opis:

Course description

Students learn about appropriate usage of language in writing, including grammatical correctness and stylistic appropriateness, as well as text organization and structuring. The course focuses on supporting students with writing a BA research paper in academic style.

Pełny opis:

Course objectives

The course aims at developing academic writing skills necessary to skilfully write academic texts, including systematic research practices, using library sources, paraphrasing, summarizing, and quoting sources to avoid plagiarism.

---------------

Course content

rhetorics,

levels of formality,

impersonal narration,

complex sentence structures

BA text organization

working within the BA template

--------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity

writing tasks, text analysis, discussion, ICT tools/MSTeams

Literatura:

Reading list:

Adams-Tukiendorf, M., & Rydzak, D. (2012). Developing writing skills: A manual for EFL students. 2 ed. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Bailey, S. (2003). Academic writing: practical guide for students. New York: RoutledgeFalmer.

Cory, H. (1999). Advanced writing with English in use. Oxford: Oxford University Press.

Sullivan, K. E. (1998). Paragraph practice: writing the paragraph and the short composition. New York: Macmillan.

Coffin, C., Curry, M. J., Goodman, S., Hewings, A., Lillis, T. M, & Swann, J. (2003). Teaching academic writing: A guide for higher education. London: Routledge.

Jordan, R. R. (1999). Academic writing course: Study skills in English. Edinburgh: Pearson Education.

materials prepared by the teacher

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PRK 2019

Knowledge

Students know and understand:

1. basic terminology and theories of linguistic, media studies and cultural studies (k_W02/P6S_WG)

2. elements of academic discourse and linguistic considerations relating to the studied discipline (k_W07/P6S_WG)

3. principles of copyright and its protection in relation to academic references (k_W10/P6S_WK)

Skills

Students can:

4. use the terminology and take theoretical standpoints in reference to theoretical models derived from research in communication, media and language studies (k_U01/P6S_UW)

5. use arguments and formulate logical conclusions based on studies of other authors (k_U03/P6S_UW)

6. explore and critically analyse information from various sources (k_U07/P6S_UO)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes

Graded written assignments

1. paragraph writing (summary, paraphrase) - 50% of the final grade (outcome 1,3,4,5,6)

2. section planning and documenting sources - 20% of the final grade (outcome 1,2,4)

3. in class text analysis and evaluation - 15% of the final grade (outcome 1,2,4,5,6)

4. in class or self-study error correction - revising - 15% of the final grade (outcome 1,2,6)

Criteria of evaluation:

60% = 3

80% = 4

100% = 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Katarzyna Buczek, Jędrzej Olejniczak, Michał Wanke
Prowadzący grup: Katarzyna Buczek, Jędrzej Olejniczak, Michał Wanke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stankomir Nicieja, Jędrzej Olejniczak
Prowadzący grup: Stankomir Nicieja, Jędrzej Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-www2-4 (2022-09-15)