Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Communication Genres

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EPC.EM.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public Communication Genres
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English in Public Communication

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 4

Profil kształcenia:

Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Wymagania:

English in Media elective module

Legal, Economic and Ethical Aspects of Public Communication

The Other in Public Communication

Journalism Studies


Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties

Number of ECTS points: 3

1 ECTS – 30 hours: participation in classes

2 ECTS – 45 hours: preparation + 15 hours: consultations

Skrócony opis:

Course description

The course is designated to English in Media Module. It is a continuation of instruction given in prior courses media and journalism. It applies students’ knowledge of conventions of representation and textual dimensions of public communication. It gives students practical training and develops their skills of effective writing and speech-making.

Pełny opis:

Course objectives

The course aims to acquaint students with formal properties and functions of selected genres in written and oral public communication. Its objective is to use students’ critical and creative resources to develop their communication skills and professional practices.

------------------

Course content

1. Reporting, note-making

2. Press release, web posting

3. Feature article

4. Blogging

5. Statements and positions

6. Negotiations and business letters

7. Celebratory genres

-----------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

multimedia presentation, text analysis, discussion, ICT tools/Moodle & Teams, writing, pair work, group work.

Literatura:

Reading list

A. obligatory reading (to get a credit):

A.1. used in class

Guffey, Mary (2008) Business Communication. South-Western Publishing

Bryski, Bruce (2003) Art and Practice of Public Speaking. Fountainhead Press.

A.2. used for self-study

Barry, R. (1995) Applied English. Prentice Hall

MacPherson, R. (2006) English for Writers and Translators. Warszawa: PWN

B. supplementary reading

Walton, D. (2005) Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge University Press.

Bednarek, M and H. Caple (2012) News Discourse. London: Continuum

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PRK 2019

Knowledge

Students:

1. know of the main methods of analysis and interpretation of uses of language that are typical of public communication, be aware of the complexity and evolution of linguistic systems and meaning-making practices (k_W04/P6S_WG)

2. know the formal properties and application of various genres and conventional practices in public communication(m-W-1/P6S_WK)

Skills

Students can:

3. identify and describe a range of linguistic and generic features of texts used in public communication, conduct a critical analysis/interpretation of texts in English, with the aid of typical philological methods, and delimit their potential meanings, social impact and cultural significance (m-U-1/P6S_UO)

4. draw on basic concepts of economic, legal, management and political discourse to prepare texts and presentations in English (m-U-2/P6S_UK)

5. communicate in English with experts in public communication both directly and through various media channels (m-U-2/P6S_UK)

Social competences

Students:

6. approach public communications in an analytic and critical way (m-K-1/P6S_KR)

7. are aware of their civic responsibilities and are tolerant towards the other actors in the public sphere (m-K-2/P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes

1. Active class participation (discussion and engagement in peer-review) - 25% of the final grade (outcomes 1,3,5,7)

2. Three practical assignments (written and orally presented): a reproduction of textual and generic conventions of a selected public communication genre - each 25% of the final grade (outcomes 2,4,6,7)

Pass at 60% of the final grade

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Robert Radziej
Prowadzący grup: Robert Radziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)