Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia palpacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-FT-D5.4-APa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia palpacyjna
Jednostka: Instytut Nauk o Zdrowiu
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Nauka anatomii topograficznej układu biernego i czynnego aparatu ruchu oparta na palpacyjnej identyfikacji wybranych struktur i graficznym obrazowaniem ich przebiegu na żywym człowieku.

Wykształcenie umiejętności lokalizowania narządów, zwłaszcza elementów układu ruchu i analizowania ruchów wykonywanych przez poszczególne grupy mięśniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Praca własna, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mroczek
Prowadzący grup: Agata Mroczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-www2-4 (2022-09-15)